TerraWatt Biochar start pyrolysepilot op Green Chemistry Campus voor ontwikkeling van CO2-negatief asfalt

TerraWatt Biochar start pyrolysepilot op Green Chemistry Campus voor ontwikkeling van CO2-negatief asfalt

TerraWatt Biochar gaat op de Green Chemistry Campus aan de slag met een pyrolysepilot rond de productie van biochar uit biogrondstoffen. Het bedrijf krijgt hiervoor een bijdrage uit de ‘Stimuleringsregeling Biobased Economy’. Biochar legt koolstof uit biomassa vast en verlaagt zo uitstoot van CO2. De biochar kan toegepast worden bij het verbeteren van de bodemkwaliteit en absorberen van stikstof. Het uiteindelijke doel: grootschalige productie van CO2-negatief asfalt en biochar uit reststromen zoals bermgras.

Biochar gaat klimaatverandering tegen
Biochar is een houtskoolachtige stof die ontstaat door biogrondstoffen zuurstofloos te verhitten, ofwel pyrolyseren. Biochar heeft de bijzondere eigenschap dat het koolstof – bijvoorbeeld uit biomassa- eeuwenlang vastlegt en zo klimaatverandering tegengaat. Daarnaast heeft biochar een enorm hoog absorptievermogen. De toepassingen zijn legio. In veevoer zorgt het voor een lagere ammoniak- en methaangasuitstoot en gezondere dieren. Als actief koolfilter haalt biochar zware metalen uit water en lucht. Tot slot absorbeert biochar effectief ammoniak, methaan en stikstof uit grond, mest en lucht.

Productie van biochar op pilotschaal
TerraWatt Biochar wil een bijdrage leveren aan een versnelde transitie naar een CO2-negatieve economie waar CO2 niet langer wordt geproduceerd, maar wordt opgenomen. Om dat doel dichterbij te brengen, plaatst TerraWatt pyrolyse-apparatuur in de demo facility van de Green Chemistry Campus. Hiermee gaat TerraWatt samples van biochar produceren op basis van verschillende biogrondstoffen. Het doel is om tot de gewenste structuur en kwaliteit te komen voor verschillende toepassingen van biochar, zoals in asfalt, bodemverbeteraars of diervoeder.

CO2-negatief asfalt & biochar uit bermgras
Na de pilot wil TerraWatt grootschalig biochar gaan produceren voor toepassing in CO2-negatief asfalt. Daartoe heeft het bedrijf reeds een overeenkomst gesloten met een internationaal opererende producent van CO2-negatief asfalt. Daarnaast wil TerraWatt graag samenwerken met Rijkswaterstaat en Nederlandse asfaltbedrijven om bermgras te pyrolyseren tot biochar om dat vervolgens toe te passen in CO2-negatief asfalt.

Connie Paasse, directeur van de Green Chemistry Campus is blij met de komst van TerraWatt: “Deze pyrolysepilot sluit perfect aan op de andere pyrolyse-ontwikkelingen in de regio West-Brabant, waaronder de pyrolyse-activiteiten van Biorizon/TNO in onze demo facility en PyroCHEM Park bij Port of Moerdijk. Ik heet TerraWatt Biochar van harte welkom en ik ben ervan overtuigd dat er vruchtbare kruisbestuivingen zullen ontstaan.”

€ 1,2 miljoen via de Green Chemistry Campus voor biobased MKB
TerraWatt Biochar ontvangt voor de pyrolysepilot een bijdrage uit de biobased stimuleringsregeling. In september 2020 stelde de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met de Green Chemistry Campus en met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, € 1.187.500,- beschikbaar voor midden- en kleinbedrijven uit de EU die actief zijn in de biobased economy. Bedrijven kunnen maximaal € 95.000,- aanvragen in de vorm van cofinanciering. TerraWatt Biochar is het derde bedrijf dat gebruik maakt van de stimuleringsregeling. Eerder ontving Fruitleather een bijdrage voor het doorontwikkelen van een plantaardig alternatief voor leer op basis van mango’s en Dutch Water Tech kreeg een bijdrage voor het ontwikkelingen van biobased waterplanteilanden.

Lees hier meer industrie nieuws.