Met een schaarste aan technici is het aantrekken van talent een uitdaging. Maar is de ideale werknemer eenmaal binnengehaald, kunnen organisaties nog niet achterover hangen. De volgende stap is namelijk om de werknemer tevreden te houden. Een groeiende uitdaging, blijkt uit de Techbarometer. Waar werknemerstevredenheid in 2016 nog maar door 1 procent werd genoemd als personele uitdaging, is dat in 2017 gestegen naar 12 procent. Een cruciaal punt voor op de HR-agenda, want voor je het weet raak je talent weer kwijt.

Wat zoekt de technicus?
De vraag is hoe je als organisatie zorgt dat jouw personeel betrokken raakt bij jouw organisatie. Hoe blijven werknemers geboeid? Salaris alleen bindt geen enkele werknemer meer, ook al denken veel organisaties van wel. Er spelen echter meer factoren mee voor aantrekkelijk werkgeverschap. Denk bijvoorbeeld aan een individuele benadering, een goede werksfeer, inspirerend leiderschap en ruimte voor ontwikkeling.

monteur in Mitsubishi Electric Workwear belt tijdens werkzaamheden aan buitenunit. Tekst loopt door onder afbeelding

Drie tips om werknemerstevredenheid te verhogen
De volgende drie tips helpen jou op weg om de tevredenheid van jouw werknemers te verhogen:

Tip 1: Zorg voor ontwikkelmogelijkheden

Het bieden van opleidingsmogelijkheden en trainingen maakt een werkgever aantrekkelijk. Persoonlijke aandacht, voldoende coaching en een ontwikkelplan om competenties aan te vullen zijn van belang. Om de technicus écht tevreden te houden stel je dit plan niet voor, maar samen op.

Tip 2: Blijf op de hoogte van de wensen van jouw personeel

Het is belangrijk om voortdurend met jouw medewerkers in gesprek te zijn. Wat zijn de wensen? Waar liggen behoeften? Misschien zou de technicus graag flexibele werktijden hebben, volgt hij liever zijn opleiding onder werktijd of moet hij op tijd weg in verband met kinderopvang. Breng individuele behoeften in kaart en kom de werknemer hierin tegemoet.

Tip 3: Investeer in een goede werksfeer

Door een divers personeelsbestand, van jong tot oud en met verschillende achtergronden, kunnen werknemers veel van elkaar leren. Leidinggevenden zijn hierin een voorbeeld, door een betrokken en inspirerende leiderschapsstijl. Erkenning en waardering geven aan collega’s en de tijd nemen om elkaar zaken te leren en uit te leggen zorgt voor een positieve werksfeer.

Met behulp van bovenstaande tips verhoog je de tevredenheid van jouw technisch personeel. Dit verhoogt hun betrokkenheid bij de organisatie. Hierdoor zullen zij zich meer gemotiveerd voelen om bij te dragen aan het bedrijfssucces. Daarnaast voelen ze zich verbonden aan de organisatie, waardoor zij minder snel weglopen om elders aan de slag te gaan. Kortom, werknemerstevredenheid onder technisch personeel verdient een plaats bovenaan de HR-agenda. Een tevreden technicus telt ten slotte voor twee.

Jaap Minderman, accountmanager bij ROVC, technisch opleider