Voor wie een paar uur niks te doen heeft: The Guardian publiceerde 18 maart een zeer uitgebreid artikel waarin wordt betoogd dat de olie&gas sector al vijftig jaar op de hoogte is van het feit dat de verbranding van fossiele brandstoffen tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden.

Volgens The Guardian bleken oliemaatschappijen als Shell en ExxonMobile aan het einde van de jaren zestig al te weten dat uitstoot, waaronder fijnstof, na verbranding van fossiele brandstoffen longschade, kanker, geboortedefecten, verminderde vruchtbaarheid, Alzheimer, verminderd zicht en (veel) andere gezondheidsklachten zou kunnen opleveren.

Net als bij het roken, probeerde de olie&gas sector de problemen in eerste instantie te ontkennen en vervolgens te lobbyen tegen regels voor schonere lucht, zo schrijft The Guardian. Zo werd een door de API (American Petroleum Institute) ‘gesponsorde’ wetenschapper in 1997 ingeschakeld om bij een parlementaire enquete te vertellen dat het verband tussen luchtvervuiling en mortaliteit zwak zou zijn.

The Guardian baseert haar onderzoek onder andere op interne memo’s en rapporten.