The heat is on

The heat is on: CO2-reductie door integratie van warmtegedreven processen

Naar schatting wordt zo’n 40 tot 80 procent van de CO2-uitstoot door de papier- agrofood en fijnchemische industrie veroorzaakt door warmtegedrevene processen. Het innovatieprogramma ‘The heat is on’ beoogt zo’n 3 megaton CO2 in 2030 te kunnen reduceren door warmtegedreven processen beter met elkaar te integreren.

‘The heat is on’ is een initiatief van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en het nieuwe programma werd onlangs toegekend.

Binnen diverse vormen van industrie zijn warmtegedreven processen een belangrijke veroorzaker van CO2-uitstoot. Ontwateren, scheiden en drogen zijn voorbeelden van processen die veel energie kosten en in talloze applicaties worden ingezet. Het energieverbruik kan fors worden verlaagd door die verschillende processen per plant beter met elkaar te integreren.

Er zijn weliswaar diverse technieken die zorgen voor een hogere mate van integratie, maar die bestaan tot nu toe vooral op laboratorium niveau. Middels een case-based benadering wil men in het nieuwe project innovaties die tot een hogere mate van integratie leiden, gaan versnellen.

Concreet zal in ‘The heat is on’ worden gekeken naar:

  • Met behulp van technologie voor high solids efficiënter ontwateren en drogen: daarmee zou zo’n tien procent minder water te hoeven worden verdampt en dat resulteert in een aanzienlijke energiebesparing.
  • Het combineren van diverse concepten die resulteren in een hogere mate van warmte-integratie: hiermee zou zo’n vijftig procent minder fossiele stoffen hoeven worden ingezet.
  • Een betere procesbeheersing: met slimme productie-oplossingen kan zo’n tien procent aan energie worden bespaard.

Meer weten? Lees hier verder.

Of meer industrie nieuws lezen?