(toeleveranciers van) Europese auto-industrie moet(en) zich zorgen gaan maken

Volgens Maarten Steinbuch, hoogleraar Systeem- en Regeltechniek aan de TU Eindhoven, zal de auto-industrie de komende jaren totaal ontwricht worden. Dat kan ook gevolgen hebben voor toeleveranciers binnen de Nederlandse industrie.

“De komende vijf tot tien jaar gaat er meer gebeuren in de automatie industrie dan de afgelopen vijftig jaar is gebeurd”, begint Steinbuch. “In tegenstelling tot de Europese auto-industrie zie je de Aziatische landen, vooral China, heel snel schakelen. De Zuid-Duitse en Franse auto-industrie gedragen zich als logge tankers. Over vijf jaar krijgen ze al die nieuwe technologie uit Azië over zich heen gestort en moet je maar hopen dat ze het redden.”

Volgens Steinbuch zijn de gevolgen voor de hele keten evident. Toeleveranciers die nu nog componenten, of onderdelen voor componenten maken, zullen in de toekomst iets anders moeten gaan doen. “De verbrandingsmotor verdwijnt, versnellingsbakken verdwijnen, enzovoorts”, licht Steinbuch toe. “We hebben op zich wel een industrie met elektromotoren in Europa, maar als het om batterijen gaat, leunen we toch weer op Amerika, China en Korea.”

Steinbuch meent dat de bedreiging voor de Europese auto-industrie en de daarbij horende toeleveranciers niet van Tesla komt, maar vooral uit het Oosten. “Tesla was wel een game changer, maar de massa komt straks uit China en Japan. Het imago dat China slechte auto’s produceert gaat niet meer op met elektrische auto’s. De daarvoor gebruikte aandrijflijnen zijn zoveel simpeler dan bij een verbrandingsmotor, dat die kwaliteit veel minder relevant wordt.”

De enige reden dat we in Nederland nog geen Chinese auto’s kunnen kopen, is dat de Chinezen veel te druk zijn met het bevoorraden van hun eigen markt. “In China vind je bijna geen auto’s meer met een verbrandingsmotor. Iedereen wil daar elektrisch rijden. Over vijf jaar komen ze hier naartoe.”

Toeleveranciers in Nederland zitten onder andere in de chemie, rubber en metaalbewerking. Bedrijven die nu uitsluitend specifieke onderdelen leveren voor versnellingsbakken krijgen het in de nabije toekomst moeilijk, tenzij ze omschakelen naar andere producten. Interessant genoeg is juist de niet-productgerichte automotive industrie in Nederland in opkomst. Niet voor niets koos Tesla voor een productiefaciliteit in Nederland. In de regio Helmond alleen al zijn diverse kennisbedrijven gevestigd die gespecialiseerd zijn in de automotive branche. Die positie als kennisregio in de automatie branche is echter alleen houdbaar als de toeleveranciers mee kunnen met de nieuwe ontwikkelingen.