Tom Van Aken volgt per 1 januari Bert Jan Lommerts op als ‘gezicht’ van de topsector Chemie. Van Aken werd onlangs door staatssecretaris Mona Keijzer aangewezen als opvolger.

Van Aken werkte in het verleden voor DSM, zowel in Nederland als in de VS. In 2002 trad hij in dienst voor Avantium (toen nog een startende onderneming), waar hij drie jaar later CEO werd.

Topsector Chemie beoogt vergaande innovatie in de chemie te realiseren, door een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid te creëren.

 

Foto: Holland Chemistry