Trinseo opende 26 juni een nieuwe compounding-fabriek op de Mosselbanken in Hoek. De fabrikant van onder andere kunststoffen en synthetische rubbers investeert ruim 30 miljoen euro in de nieuwe plant. De fabriek vervangt de oude compounding-fabriek op het industriepark Terneuzen waar Dow Chemical is gevestigd.

Trinseo richt zich in de nieuwe fabriek op het opwaarderen van basisplastics, waaronder polycarbonaat en polypropyleen. Door deze te mengen en te verrijken met additieven en pigmenten ontstaan kunststoffen met unieke eigenschappen. Belangrijke afnemers zijn de auto- en meubelindustrie en elektronicabranche.

Twee jaar geleden startte het bedrijf met de voorbereiding van de bouw. Doordat de fabriek in verband met de activiteiten niet onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) valt, kon Trinseo op andere plekken in de regio zoeken. Uiteindelijk koos het bedrijf bewust voor de Mosselbanken, naast opslag-en distributiepartner Katoen Natie. Hierdoor is veel minder vrachtverkeer nodig.

Volledig geautomatiseerd
De nieuwe fabriek is volledig geautomatiseerd. Een groot deel van het handwerk is vervangen door geautomatiseerde processen. Hierdoor krijgen de operators een meer toezichthoudende rol. Ook rijden er robotheftrucks rond. Uiteraard heeft het gevolgen voor het personeel. Zo werken er in de nieuwe plant dertig mensen, tegen tachtig in de voormalige fabriek.

Trinseo hoort nog steeds bij de vijf grootste werkgevers in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Tot 2010 maakte het bedrijf deel uit van Dow Chemical. Sinds 2014 is Trinseo als zelfstandig concern aan de beurs genoteerd. Tien jaar geleden telde Trinseo in Terneuzen 350 medewerkers. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar 450 medewerkers en het groeit nog steeds. In 2017 opende het bedrijf een nieuw hoofdkantoor, met een grote R&D-afdeling, op bedrijventerrein Maintenance Valuepark bij de Westerscheldetunnel.

Klimaatakkoord geen invloed
Het bedrijf boekte in 2018 een netto-omzet van 4,6 miljard euro, met 16 productielocaties over de hele wereld en ongeveer 2.500 werknemers. Het Klimaatakkoord heeft blijkbaar geen invloed gehad op de investeringsplannen van Trinseo. In april waarschuwde de ondernemingsraad, samen met 16 andere industriële bedrijven, in een open brief in diverse media nog voor banenverlies.

Lees hier meer informatie over Trinseo