“Volgend jaar moet onze pilotplant, bedoeld om uit CO2 mierenzuur te winnen, in bedrijf zijn.” Dat zegt Ido Sellis, werkzaam bij Twence, producent van duurzame energie en grondstoffen,  gevestigd in Hengelo.  Vier partijen hebben onlangs de koppen bij elkaar gestoken (waaronder Twence) met de pilot als resultaat.

Sellis schetst de geschiedenis van dit project. “De oorsprong van het project voert terug naar 2007. In 2007 heeft Twence besloten aan de slag te gaan met CO2 afvangst en met het hergebruik van de vrijgekomen stoffen. Ons eerste grote project op dit gebied is sinds 2014 operationeel. We hebben een afvanginstallatie gerealiseerd op de vrijkomende rookgassen uit de jongste van onze drie moderne verbrandingslijnen. Daar vangen we CO2 af die met soda wordt omgezet tot natriumbicarbonaat. Dat gebruiken wij intern voor het reinigen van onze rookgassen, waarmee we dus een kleine CO2 kringloop hebben gemaakt. Daar hebben we nu ondertussen vier, vijf jaar ervaring mee opgedaan. De kennis die we hiermee hebben opgedaan is nuttig voor onszelf, maar ook voor anderen. We dragen die uit via congressen in heel Europa, waar onze specialisten voor worden gevraagd. We zijn nu aanvullend voornemens grootschalig CO2 af te vangen. Maar we willen verder gaan dan dat, het is ook de bedoeling om de CO2 als grondstof nuttig te gebruiken. Daartoe hebben we mogelijke afzetroutes onderzocht. In eerste instantie wordt gefocust op de glastuinbouwsector. Daar wordt CO2 gebruikt als meststof voor groeistimulans. Het mooie is, dat als tuinders CO2 niet meer zelf hoeven produceren met hun gasgestookte verwarmingsketels, ze over kunnen stappen op andere, meer duurzame warmtebronnen. We zijn ook aan het kijken naar alternatieven en daar kwam mierenzuur op ons pad. ”

In november 2017 tekende Twence een intentieovereenkomst met  technologie-ontwikkelaar Coval Energy uit Breda, voor samenwerking bij onderzoek naar de ontwikkeling van brandstoffen uit CO2.

Samen willen zij een pilot-installatie voor de productie van de ‘groene brandstof’ mierenzuur ontwikkelen en bouwen. Mierenzuur heeft een zeer hoge energiedichtheid –hoger dan de gebruikelijke batterijtechnieken- en kan gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit in de brandstofcel van voertuigen. Door het gebruik van mierenzuur wordt de actieradius van elektrische voertuigen dus fors verhoogd.

Wie zij die vier partijen? “De vier partijen waar wij mee samenwerken zijn de TUDelft, TNO, Coval Energy en wijzelf. Samen doen we onderzoek en gaan we een pilotinstallatie bouwen. Dit jaar zijn we nog druk doende met de laatste labtesten. Dat moet resulteren in een engineeringspakket waar we mee de markt op gaan om een pilot te kunnen inkopen. Het betreft de techniek om uit water en CO2 direct mierenzuur te maken.” Is dat goed mogelijk? “Ja, tot op heden zijn de resultaten goed.”

Hoe kom hij aan die informatie dat het goed kan? ”Coval doet ondertussen al meerdere jaren onderzoek naar deze techniek, ook in een eerder stadium met dezelfde partijen. Het principe is aangetoond. Ze hebben op het lab successen behaald en dus is de techniek verder opgeschaald. Daarmee hebben ze ook succes bewezen. Op dit moment zijn we bezig met continu testen om een katalysator die nodig is voor deze techniek verder te optimaliseren. En ook daar zijn de testresultaten positief.”

Hoe haal je mierenzuur uit CO2? “Mierenzuur uit CO2 werkt als volgt: water en CO2 worden onder druk in contact gebracht met een katalysator en door die katalysator ontstaat aan de andere kant van het proces mierenzuur. Er is echter wel elektrische energie voor nodig. Vervolgens wordt  het mierenzuur gezuiverd. Daar zijn we de komende maanden ook druk mee om dat verder te onderzoeken. Het doel om naar de marktstandaard toe te werken. Dat ligt ergens in de grootte van 85procent zuiverheid en dan heb je mierenzuur als product in handen.“

Vanaf 2020 moet de pilot in bedrijf zijn? “Ja, dit jaar is het laatste jaar van R&D op labschaal, volgend jaar willen we een wetenschappelijke pilot.” Hij legt uit wat je allemaal met mierenzuur kunt doen. ”Mierenzuur wordt momenteel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie als conserveringsmiddel, het wordt gebruikt om leer te looien. Voor de chemische industrie hebben CO2 en mierenzuur de potentie om als groene grondstof fossiele grondstoffen te vervangen. Ons ambitieniveau  is om mierenzuur te zien als een waterstofdrager. Wat je namelijk doet is een waterstofmolecuul opsluiten in een vloeistof. Dat waterstof gaan we zien als een bron van energie of als een basischemicalie voor verdere chemische verwerking.”