Chemiepark Delfzijl

De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd om voor 1 april met aanvullende maatregelen te komen die tot CO2-reductie leiden. Maar gezien de coronacrisis is het de vraag of dat gaat gebeuren.

In een interview met de NOS geeft GroenLinks kamerlid Tom van der Lee toe toe dat dit wellicht niet het ideale moment is om bedrijven zwaarder te belasten. Aan de andere kant meent de politicus dat een stimuleringspakket juist ook tot een duurzaam herstel uit de crisis zou kunnen leiden.

De verhoging voor de opslag van duurzame energie en de verhoging van de energiebelasting worden opgeschort. Van der Lee benadrukt dat het opschorten van die verhogingen niet mag leiden tot afstel van duurzame investeringen bij bedrijven.

Om aan het Urgenda vonnis te kunnen voldoen (25 procent reductie t.o.v. 1990), overweegt het kabinet een aantal kolencentrales te sluiten. Daarnaast heeft Urgenda een lijst met 54 plannen gepubliceerd waar door beleidsmakers inmiddels driftig mee gerekend wordt. Het uitvoeren van die 54 plannen kost bij elkaar 2 miljard euro en gezien de bedragen die er nu op tafel worden gelegd voor het bestrijden van de economische gevolgen van de coronacrisis, is dat volgens Urgenda een ‘overzichtelijk bedrag.’