In een interessant interview met the Association for MBAs, een onafhankelijke organisatie voor post-MBA onderwijs, vertelt Unilever CEO Paul Polman openhartig over de groene doelstellingen van Unilever: het Unilever Sustainable Living Plan. Een sleutelrol voor die sustainable doelen is weggelegd voor de medewerkers van het bedrijf, maar hoe zorg je ervoor dat je de juiste medewerkers weet te vinden?

Kort vs lang

Polman maakt meteen korte metten met korte termijn verwachtingen: “Als we alleen focussen op kwartaalcijfers en de vraag van de aandeelhouders, is het gemakkelijke de lange termijn plannen uit het oog te verliezen, zoals de lange termijn effecten op ons bedrijf, maar ook op die van de planeet.”

Zeventien jaar

Dat betekent niet dat aandeelhouders afhaken bij een bedrijf dat steeds meer focust op de lange termijn. “Integendeel”, vertelt Polman. “We hebben in de afgelopen acht jaar dat ik dit bedrijf leid, ruim vijfenzeventig procent van onze aandeelhouders aan boord weten te houden. Ook zij zien in dat lange termijn plannen goed zijn voor het bedrijf en dus ook voor hen.”

In de VS is er binnen het bedrijfsleven een veel sterkere focus op kwartaalcijfers en korte-termijn resultaten. “Dat klopt. En daarom verbaast het me ook niet dat de levensduur van een gemiddeld Amerikaans slechts zeventien jaar is.”

Skillsets

Hoewel Polman tijd heeft moeten investeren in mentaliteitsveranderingen bij een deel van het personeel, merkt hij dat de nieuwere generatie een andere insteek heeft. “Het gaat bij de millennials niet alleen meer om geld verdienen. Ze willen ook onderdeel uitmaken van een groter plan, iets bijdragen aan een leefbare planeet. Dat betekent ook dat de eisen die we stellen aan nieuwe medewerkers is veranderd in de loop van de tijd. Naast een aantal basic skills; hard werken, betrouwbaarheid, een zekere mate van intelligentie, vragen we nu ook om betrokkenheid, bewustzijn, systematisch denkvermogen en partnership om te kunnen omgaan met een onvoorspelbare, steeds complexere en veranderlijke markt. Ik denk dat de veel meer gefocuste academische skillsets van vroeger steeds minder goed aansluiten bij de vraag van bedrijven.”

Multidisciplinair

Ook al stellen duurzaamheidsveranderingen steeds grotere eisen aan technische en wetenschappelijke skills, toch hoeft een medewerker die een topfunctie ambieert bij Unilever niet persé een wetenschappelijke titel te hebben. Polman: “Als je kijkt naar informatietechnologie zie je dat bij een vierjarige studie datgene wat je in de eerste twee jaar hebt geleerd alweer verouderd is. Ik denk dat het belangrijker is dat mensen snel kunnen leren en ook weer ontleren. We zoeken dus multidisciplinaire mensen die de uitdagingen in een breder perspectief kunnen zien.”

Centrale rol

Volgens Polman ligt er bij het onderwijs óók een uitdaging met betrekking tot duurzaamheid. “Je ziet nu nog heel vaak dat duurzaamheid een keuzevak is, iets wat je er dus naast doet. Ik denk dat het veel verstandiger is om duurzaamheid in alle vakken te betrekken, want zo krijgen we er in de realiteit ook mee te maken. Niet als iets dat je er naast doet, maar een grote, centrale rol inneemt in je hele bedrijf.”

Foto: World Finance 100