Urgenda doel 2020 toch niet gehaald door koude winter

Het Urgenda doel voor 2020, dat eerst behaald leek te zijn, blijkt toch juist net niet gehaald te zijn. Door de koude winter van 2021 lijkt de raming van het gasverbruik in die periode hoger uit te pakken dan in eerste instantie berekend werd.

In 2020 moest de CO2-uitstoot in Nederland zijn verminderd met 25% ten opzichte van 1990. Kortgeleden leek die doelstelling nog gehaald te zijn, maar nieuwe cijfers van het CBS en RIVM wijzen uit dat het doel juist net niet gehaald is. Met 23,9% komt Nederland niet aan de gestelde 25%.

De boosdoener was het weer: door de koude eerste maanden van 2021 was het gasverbruik hoger dan normaal. De ramingen met betrekking tot dat gasverbruik klopten dus niet. Die hogere uitstoot zat hem vooral in de huishoudens: die lag 10% hoger dan normaal. Het gasverbruik in de industrie bleef op normale niveaus. Bovendien werd er in de landbouw ook meer broeikasgas uitgestoten: zo’n 2%.

Sceptisch

Urgenda was bij het eerste nieuws, waarbij het doel wel gehaald zou zijn, al sceptisch. Volgens de organisatie zou het om een toevalstreffer gaan. Urgenda blijkt het nu bij het rechte eind te hebben gehad.

Concrete stappen

De organisatie is niet van plan om meteen naar de rechter te stappen. Wel wil Urgenda snel om tafel met de verantwoordelijke ministers om te bekijken welke concrete stappen op korte termijn kunnen worden gezet. Volgens Urgenda moet er gekeken worden naar de verplichting voor bedrijven om vergroenende maatregelen die snel moeten worden terugverdiend, te verplichten. Ook zou de subsidieregeling op zonnepanelen moeten worden verruimd.

Besparingen

De oorlog in Oekraïne maakt daarbij de afhankelijkheid van Russisch gas pijnlijk zichtbaar. Het inzetten van andere fossiele bronnen om voor dat gas te compenseren is volgens Urgenda geen goed idee. Volgens de organisatie kan die 15% van de totale gaslevering ook worden opgevangen met energiebesparingen.