Uw partner in HAZOP-studies

Pilz is expert op het gebied van machineveiligheid. Met een scala aan services en engineering, helpt Pilz u de veiligheid van uw machinepark te garanderen. Ook binnen de procesindustrie zijn procedures nodig voor het beoordelen van de veiligheid van uw procesinstallatie. Het identificeren en vastleggen van installaties waarbij gebruik wordt gemaakt van brandbare, explosieve of giftige vloeistoffen en gassen, gebeurt door middel van een HAZOP-studie.

Een HAZOP-studie wordt gedaan om gevaren en ongewenste situaties te identificeren en heeft het beheersbaar maken van risico’s als doel. De studie wordt onder leiding van een ervaren voorzitter uitgevoerd door een multi-disciplinair team.

De medewerkers van Pilz zijn in staat een HAZOP-sessie te organiseren of ondersteunen, als voorzitter of notulist en ook als Process Safety Engineer of vertegenwoordiger van andere specialismen. Het toevoegen van een Pilz medewerker aan het HAZOP-team heeft als voordeel dat een onafhankelijke partij zitting neemt, die geen belang heeft bij ‘gelijk hebben’. Een groot voordeel van Pilz medewerkers is ook dat ze integrale veiligheid in het DNA hebben. Ze zijn gewend om verder te kijken dan het eigen specialisme. De brede technische kennis en ervaring van Pilz levert zeker een bijdrage aan de mitigatie.

Neem vrijblijvend contact op met Pilz om te bespreken waar de mogelijkheden voor het leiden of ondersteunen van een HAZOP-sessie liggen. Lees voor meer informatie onze whitepaper over dit onderwerp of bekijk onze Knowledge Bite over HAZOP.

Kijk op https://services.pilz.nl/kennis/ voor meer informatie.