Van visnet naar grondstof: twee projecten in de Eemshaven

In de Eemshaven starten binnenkort twee interessante projecten die de circulaire economie dichterbij moeten brengen. Bij een van die projecten worden visnetten omgezet in de grondstoffen polypropyleen en polyethyleen.

Impact Recycling gaat samen met Groningen Seaports en Bek & Verburg in een pilot kijken of oude visnetten kunnen worden omgezet naar waardevolle grondstoffen. Middels een nieuwe, innovatieve techniek, genaamd BOSS, wordt straks in de loods van Bek & Verburg gewerkt aan de recycling van oude visnetten.

Het Britse Impact Recycling heeft een drietal verschillende BOSS technieken ontwikkeld: BOSS 3D voor de recycling van hard plastic, BOSS 2D voor gelamineerd en meerlaags plastic en BOSS 1D voor de recycling van visnetten en tapijten.

De totale hoeveelheid plastic in oceanen bestaat voor bijna de helft uit afgedankte of verloren visnetten. Impact Recycling staat op het punt om een installatie op de markt te brengen die op commerciële schaal visnetten en tapijten kan omzetten naar inzetbare grondstoffen. Bij de pilot in de Eemshaven wil Impact Recycling ook proberen om nieuwe connecties op te zetten in de circulaire keten.

Bij een ander project, eveneens in de Eemshaven, wordt in – eveneens – de loods van Bek & Verburg een andere recycling machine getest: de zogenaamde UnWastor uit Australië. In het door Uppact aangestuurde pilotproject worden verschillende plastic en textielstromen in de machine getest. Het afval wordt vooral lokaal verzameld. Een van de bronnen voor het pilotproject is ziekenhuisafval. Onder andere het UMCG levert haar afval voor het pilotproject.

In 2023 moet een tweetal commercieel opererende afvalinstallaties met een jaarlijkse capaciteit van 15.000 ton in de Eemshaven worden geopend.