Vechtstromen gebruikt innovatief circulair platform DuSpot

DuSpot
Ben Veldhuis (r) van waterschap Vechtstromen en Mart Mensink van DuSport met een zogeheten roostergoed-was-pers.

Waterschappen zetten zich in voor een circulaire economie. In dat kader investeert waterschap Vechtstromen via zijn innovatiefonds in DuSpot. Dit is een onafhankelijk platform dat vraag en aanbod van vrijkomende producten, bouwstoffen en grondstoffen uit de openbare ruimte automatisch matcht. Hierdoor hoeven er minder nieuwe materialen geproduceerd te worden, worden onnodige transportbewegingen voorkomen en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd.

Stefan Nijwening, innovatiemanager bij Vechtstromen, licht de stap van het waterschap toe. “Zoals alle overheden hebben ook wij de verplichting om in 2050 volledig circulair te werken en zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Elke kans op hergebruik grijpen we daarom aan. Bijvoorbeeld bij de vervanging van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarbij veel materialen vrijkomen. Die zouden goed kunnen worden hergebruikt. Het innovatieve digitale platform DuSpot brengt de regionale vraag en aanbod bij elkaar, als een soort Marktplaats. Hierdoor hoeven er minder nieuwe materialen geproduceerd te worden, worden onnodige transportbewegingen voorkomen en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd.”

Innovatiefonds
Het is best spannend dat Vechtstromen zo vroeg instapt en investeert in een platform om te werken aan een meer circulaire economie. Dat kan mede dankzij het Innovatiefonds dat Vechtstromen in 2020 heeft ingesteld. Daarmee zoekt het waterschap voortdurend naar innovatieve oplossingen voor de grote uitdagingen in het waterbeheer, zoals waterkwaliteit, klimaatverandering en duurzaamheid. Via het Innovatiefonds wordt de denk- en doekracht van bedrijven en kennisinstellingen gemobiliseerd en wordt er samengewerkt aan innovatie oplossingen. Nijwening: “Door middelen te bundelen en samen te werken bereiken we meer. Bovendien geven we met het Innovatiefonds een impuls aan het onderwijs en onderzoek en de economie en werkgelegenheid in ons werkgebied. Het belangrijkste doel is natuurlijk wel om onze wateropgaven sneller, slimmer en beter te realiseren.”

Samen werken aan circulaire economie
Een externe Innovatieraad adviseert het bestuur van Vechtstromen over de initiatieven die worden ontwikkeld en ingediend voor financiering uit het Innovatiefonds. Over het principe, de aanpak en de mogelijkheden van DuSpot was de Innovatieraad erg enthousiast. Het waterschap is na dit positieve advies en een positief besluit van het bestuur voortvarend aan de slag gegaan. Om er zelf van te leren, maar ook om DuSpot een stapje verder te helpen. “Want we kunnen in Nederland alleen toewerken naar een circulaire economie door samen te werken. We kunnen onze vrijkomende materialen immers niet allemaal zelf hergebruiken. Je hebt elkaar nodig.
Mart Mensink van DuSpot sluit zich hierbij aan. “We zijn nu een klein jaar bezig en we komen nu echt op stoom. Dat moet ook, want hoe meer gebruikers en vraag en aanbod, hoe dichterbij je matches kan maken en hoe minder opslag er nodig is.”

Interesse bij waterschappen
Ook andere waterschappen hebben interesse getoond om met DuSpot aan de slag te gaan. Margit Akkerman, adviseur duurzaamheid bij waterschap Noorderzijlvest, vertelt: “Op verschillende manieren zijn we in- en extern ervaring aan het opdoen om materialen hoogwaardig her te gebruiken. Ik denk dat het platform van DuSpot daar echt bij kan helpen. Omdat het zuiveren en de aan- en afvoer van water altijd door moet kunnen gaan, bouwen waterschappen meestal iets nieuws voordat het oude wordt gesloopt. Hierdoor kunnen we de oude materialen vaak niet zelf hergebruiken. En omdat waterschappen best specifieke materialen gebruiken, helpt het erg als meerdere waterschappen dit omarmen. Dan wordt het een stuk makkelijker om vrijkomende onderdelen een tweede leven te geven.”

Afwachten is geen optie meer
Ook waterschap Vallei en Veluwe is enthousiast. Jörgen Verschoor is daar als adviseur circulaire economie betrokken bij de implementatie van DuSpot. “Op dit moment wordt de organisatie voorbereid om met het platform aan de slag te gaan. Dat is in een ambtelijke organisatie nog best een uitdaging. Het vraagt om meer flexibiliteit in denken en handelen, maar we gaan de goede kant op. In het najaar verwacht ik dat Vallei en Veluwe daadwerkelijk is aangesloten. Om aan de landelijke doelstellingen te voldoen is DuSpot een mooi hulpmiddel. Ik roep andere waterschappen dan ook graag op om zich ook in te schrijven. Afwachten is wat mij betreft geen optie meer als je naar een circulaire economie toe wilt!”

Heb je interesse in vacatures binnen de industrie? Klik dan hier op industrie vacatures.