Veel belangstelling voor database van InduSym

“Door bedrijven te koppelen aan elkaar die enerzijds waardevol afval hebben en anderzijds grondstoffen nodig hebben, boeken we heel veel milieuwinst en ook de bedrijven zelf profiteren. Het levert geld op en/of bespaart kosten. De belangstelling van bedrijven die in onze database willen komen, is dan ook groot.” Dat zegt Immanuel Geesing, secretaris van de Stichting InduSym, waarvan hij tevens mede-oprichter is. De stichting opereert met name in de regio’s Peelland en Keyport.

IndySym is ontstaan in 2017. “Ik ben hier terechtgekomen na een post-master periode aan de TU Eindhoven”, memoreert hij. “Tijdens mijn studie heb ik een softwaretool ontwikkeld, een prototype waarmee materialen kunnen worden uitgewisseld tussen bedrijven. Het idee ontstond dat als je een database vult met overbodige materialen, dat je dan tussen bedrijven matches kunt maken. Wat voor de één afval is, is voor de ander weer een grondstof. Dat heb ik in de praktijk gebracht bij de Stichting Bedrijventerrein Helmond. Die hebben mee ontwikkeld. Dat ging eigenlijk zo goed dat we verder zijn gegaan op dit onderwerp. Het ging zo goed binnen Helmond dat we dachten dit te moeten uitbreiden in de regio en omliggende gemeenten. Daar hebben wij een spinoff stichting van gemaakt. Sindsdien ben ik fulltime bezig, richting circulaire economie.“

InduSym is een stichting die bedrijven ondersteunt bij de transitie naar de circulaire economie. Geesing: ”Dit doen wij zonder winstoogmerk. We doen dit met onafhankelijke consultants. Het gaat dan om mensen die we speciaal hiervoor opleiden en inhuren. Daarmee exploiteren we een gratis toegankelijk platform waarvoor ieder bedrijf zich kan aanmelden. Het bedrijf kan invullen wat voor materialen het over heeft en wat die nodig heeft aan grondstoffen. Een algoritme geeft dan matches aan tussen bedrijven in onze database. Als er nog behoefte is aan consultancy, dan bieden we ook de materialenscan. Een van ons komt bij het bedrijf langs en loopt dan het bedrijf door en bekijkt de afvalsituatie, of er goed gescheiden wordt en of er dingen zijn die niet bij elkaar hoeven en of er interessante materialen zijn. Soms heb je als ondernemer niet zoveel kennis wat voor waarde er nog in zit. Het betreffende bedrijf weet ook niet wat voor ander bedrijf voor grondstoffen gebruikt. Vaak weten managers veel over het eigen bedrijf, maar helemaal niks over andere bedrijven. Daarvoor zijn we over deze stichting begonnen om verbindingen te leggen tussen bedrijven. Circulaire economie krijg je alleen door die samenwerking tot stand te brengen. We helpen ze over de schutting te kijken bij andere bedrijven, en aanbevelingen te doen welke materialen nog waardevol zijn.”

Geesing kan wel voorbeelden noemen van successen die behaald zijn. “Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld pallets over. Dat zijn objecten die je makkelijk kunt verplaatsen, waar niks meer hoeft te gebeuren. Die pallet staan in de weg. Een CEO komt naar buiten en die maakt even een fotootje en die zet het op marktplaats. Een particulier wil de helft wel hebben en ja het geeft een hele rompslomp. Wij bieden een stukje ontzorging. We bekijken of we een bedrijf kunnen vinden via het platform dat pallets ophaalt. Dan zijn er aan de andere kant van het spectrum de grote matches die enorm economisch voordeel opleveren. Ik heb het dan met name over de uitwisseling van restwarmte en water. In Helmond zijn we bijvoorbeeld bezig met een restwaterproject. We willen eigenlijk de waterkringloop sluiten. Op het bedrijventerrein zorgen we ervoor dat het afvalwater van de bedrijven niet het riool ingaat, maar dat het lokaal wordt opgevangen, lokaal wordt gezuiverd en lokaal wordt weer als proceswater wordt geleverd aan bedrijven.”

Inmiddels zitten in de database de gegevens van bijna tweehonderd bedrijven. “We hebben daarnaast zeker meer dan vijftig materialenscans gedaan. Onze consultants zijn voortdurend bezig, dus dat aantal groeit nu snel. We helpen die bedrijven op weg om inzicht te krijgen in hun materiaalstromen en in deze fase is er nog bewustwording bij hen. Dan laten we het ook wel aan de bedrijven zelf om de realisatie te doen. We hebben gemerkt dat ze daar een voorkeur aan geven. We leggen het contact met andere bedrijven, of ze kunnen zelf contact opnemen om zo’n match te maken.” Daarnaast is er nog een middencategorie van matches, dat zijn dan situaties waarbij er echt iets aan het productieproces veranderd moet worden. Bijvoorbeeld een bedrijf die keukenbladen maakt. Tot voor kort sneden medewerkers een overbodig stukje metaal uit het blad en dat gooiden ze dan weg. Er bleken juist bedrijven te zijn die daaruit dan weer nieuwe dingen kunnen maken. Dat betekent dan wel dat je een logistiek proces moet opzetten en dat je machines misschien omgevormd moeten worden. Om die dingen te bereiken is er wel iets meer consultancy nodig. Daarom zijn we ook bezig geweest met een aantal zzp-ers die daar weer expertise in hebben.”

Inmiddels is er een toename van het aantal gemeenten die interesse tonen. “We hebben al de medewerking van Helmond , Laarbeek, Nederweert en Weert, verder is er interesse van een heleboel andere gemeenten waar we kleine projecten hebben lopen of zijn er bedrijven die daar zijn gevestigd. We zijn ook steeds meer actief in Limburg.”
Het kost overigens niks om deel te nemen. “Maar voor de materialen scan, waarbij een consultant op locatie komt, vragen we wél een bedrag. Soms loopt er een project dat geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door de gemeente. Of vergoed door het parkmanagement. Dan kunnen wij tegen gereduceerd tarief en materialenscan aanbieden.”

Meer weten?

info@indusym.nl
website: www.indusym.nl