Veiligheidsdag voor BRZO-bedrijven

“De jaarlijkse Veiligheidsdag voor de aangesloten BRZO-bedrijven, 7 november, impliceert niet dat de activiteiten veiliger moeten. Maar het kan altijd beter. Doel is dat de bedrijven van elkaar leren.” Dat stelt Anne Verbeeck, programmamanager van Veiligheid Voorop. Dit is een samenwerkingsverband van branche-organisaties waar BRZO-bedrijven bij betrokken zijn, specifiek bedrijven in de petrochemie. 

Veiligheid Voorop is een initiatief van branche-organisaties. Het gaat erom de veiligheidsprestaties en veiligheid naar een hoger plan te tillen. Het is gericht op het veiligheidsbewustzijn bij BRZO bedrijven. ‘Veiligheid Voorop’ bestaat sinds 2011.

Er worden themabijeenkomsten gehouden, waarvan de Veiligheidsdag er één is. “Er zijn, naast de branche-organisaties waar BRZO bedrijven bij betrokken zijn, ook Regionale Veiligheidsnetwerken van BRZO-bedrijven. Dat zijn specifieke netwerkorganisaties, waar de focus op veiligheid ligt. We organiseren meerdere zaken. Zo houden we netwerkbijeenkomsten en workshops. We maken handreikingen en zorgen ervoor dat bedrijven beter en intensiever van en met elkaar kunnen leren. We verzorgen opleidingen om plantmanagers van BRZO-bedrijven exclusief te ondersteunen bij de verantwoordelijkheid voor de  veiligheid.”

BRZO staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Dat besluit is sinds 2015 van kracht en gebaseerd op de Seveso richtlijn vanuit Europa. Ieder bedrijf heeft zich aan een aantal regels te houden, maar deze bedrijven vallen onder een strenger regime, omdat zij gevaarlijke stoffen opslaan en/of transporteren dan wel verwerken. Het risico is dat als er iets misgaat de consequenties erg groot zijn.  

Veiligheid Voorop houdt dus binnenkort (7 november) de jaarlijkse Veiligheidsdag. “Die dag is een netwerkdag van onze leden, daarvoor zijn alle BRZO-bedrijven uitgenodigd. Dat zijn er in totaal ruim 400, maar dan hebben we het over alle BRZO bedrijven. Wij richten ons specifiek op de petrochemische bedrijven. En dat zijn er in totaal 323, waarvan er ruim 300 lid zijn van Veiligheid Voorop. Meestal komen er 200 tot 220 leden naar de bijenkomst.”

Dit jaar is het thema ‘shifting gear’. Verbeeck: “Het thema staat in het teken van opschakelen, afschakelen en stoppen. Alles is opgehangen aan de metafoor van de automotive, met name het racen van de Formule 1. Het gaat niet zo zeer om snelheid als wel de kracht om op- of af te schakelen als dat nodig is. Als de veiligheid in het geding is het zaak om effectief op- of af te kunnen schakelen.” 

De reden dat Veiligheid Voorop deze bijeenkomst organiseert is het doel om samen met elkaar te bezien wat het afgelopen jaar is gerealiseerd. “Waar gaan we naartoe en wat kunnen we van elkaar leren. Het impliceert niet dat het allemaal beter kan. Het kan altijd beter, maar wat wij hier willen faciliteren is een netwerkgelegenheid waar het collectief leren gestimuleerd wordt.” 

De bijeenkomst wordt in het auditorium van Chemelot gehouden en duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Er worden zo’n 200 deelnemers verwacht. “We hebben een programma en dagvoorzitter is Bas van Werven en hoofdgast is Robert Doornbos. De rest van de sprekers wordt gevormd door plantmanagers van in dit geval BRZO bedrijven op Chemelot die iets vertellen over hun business en hoe ze het daar doen, mede gerelateerd aan het thema schakelen. Wat zijn de indicatoren om op- of af te schakelen en hoe hebben zij dat gedaan. Het betreft kennis delen rond de eigen praktijk.”

Er kunnen zich nog mensen aanmelden. “Het is bijna vol, we gokken op de 200 en 220 dat hebben we tot nog toe ieder jaar gehaald. Ook vertegenwoordigers van net niet BRZO  bedrijven zijn welkom.”