Kwik vormt een steeds groter probleem op het gebied van schadelijk chemisch afval.
Het dumpen van drugs afval is hier een goed voorbeeld van. Overheden worden hier mee
geconfronteerd en zijn verantwoordelijk voor het op de juiste manier opruimen hiervan.
Een goede en snelle kwikmeting ter plaatse is dan essentieel. Te hoge concentraties kwik
zijn immers zeer schadelijk voor de gezondheid.

Envico Environment Control B.V. biedt de juiste gasanalyzer aan voor deze toepassing.

Met de RA-915M van Lumex hebben wij een draagbare analyzer beschikbaar die
nauwkeurig zeer lage concentraties (vanaf 0,5 ng/m3) zeer snel (10 seconden) kan meten.
Ideaal voor metingen in het veld. Door het koppelen van de RA-915M aan een oventje
kunnen in het veld ook grond en watermonsters snel gemeten worden.

Met de OLM30B unit van Lumex kunnen ook emissie monsters eenvoudig genomen worden.
Geheel volgens de meest recente norm, NVN-CEN/TS 17286:2019. De bemonstering met
koolstofpatronen is vrij van chemicaliën en een stuk eenvoudiger uit te voeren dan de vorige norm (NEN-EN 13211:2001)

Meer informatie is beschikbaar op de website van Envico.