Verbeterd onderwijscurriculum veiligheid bij MBO-scholen in de maak

“We proberen in het technisch MBO-onderwijs meer aandacht te generen voor veiligheid in de chemische industrie.” Dat zegt Onno de Vreede, hoofd innovatie en human capital bij de VNCI.

De roep om een verbeterd onderwijscurriculum veiligheid voor het technisch MBO komt niet uit de lucht vallen. De Vreede: “Het komt voort uit een project dat twee jaar geleden heeft gelopen bij de opleidingen chemische technologie van het HBO. We hebben hierbij gebruik gemaakt van een zogenoemde Safety Deal van het ministerie van I+M, onder regie van het samenwerkingsverband “Veiligheid Voorop”. Doel was om het veiligheidscurriculum van de chemische technologie HBO opleidingen naar een hoger niveau te tillen over heel Nederland. Het project is afgerond met een verbeterd en ingevoerd curriculum, inmiddels al weer een jaar geleden. Een logische follow up  was om het werk voort te zetten richting de andere onderwijsniveaus, om te beginnen met het MBO. We hebben daar opnieuw gebruik gemaakt van een Safety Deal”.

Onderzoek

Bij het MBO is eind 2017 eerst onderzoek gedaan naar de scope van het project.  ”We hebben ons de vraag gesteld: gaat het alleen om de opleiding Procestechniek of gaat het ook over andere technische MBO opleidingen?” Om dit vast te stellen is er een inventarisatie gemaakt met een tiental bedrijven en een tiental ROC’s. Het resultaat staat beschreven in een onderzoeksrapport, geschreven door OVP, het opleidingsfonds van de Procesindustrie. Het rapport is 7 maart aangeboden aan het SBB, het Samenwerkingsverband van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven”. Dit is gebeurd door Colette Alma directeur van de VNCI en ook lid van het bestuur van Veiligheid Voorop.

Het curriculum is nog niet ontwikkeld, maar er ligt een aanbeveling om dat voor een zestal technische MBO opleidingen wel te gaan doen. De Vreede: “We zijn nu bezig om dit uit te werken en te vertalen in actieplannen. Het is best een complex verhaal, want het gaat dus niet over een type opleiding, zoals bij het HBO, maar over meerdere opleidingen.”

Reacties

Hoe waren de reacties van scholen en studenten? De Vreede: “Studenten hebben we niet gesproken, maar de vertegenwoordigers van de betrokken MBO-opleidingen waren positief en onderkenden de noodzaak van de curriculum aanpassing. Wel is gesproken over prioriteiten. Het is niet gezegd dat we alle opleidingen tegelijk zullen aanpakken. Dat is nu in bespreking tussen de branches en de scholen onderling.” De Vreede hoopt rond deze zomer met elkaar tot een beeld te komen hoe het implementatietraject er uit gaat zien. ” In het najaar kunnen we dan aan de slag.”