Het optimaliseren van de operationele efficiency blijkt voor veel industriële ondernemers om te willen investeren in ontwikkelingen als slimme data, IoT en productie-automatisering. Dat blijkt uit een serie interessante interviews die met industriële ondernemers werden gehouden door Rockwell Automation.

De meeste industriële ondernemers menen dat ze zich al in een gevorderd stadium van de digitale transformatie bevinden. Vertaald naar concrete cijfers: 22 procent van de ondernemers heeft inmiddels één initiatief op het gebied van de digitale transformatie afgerond. 15 Procent is op dit moment bezig met de implementatie daarvan. 21 Procent werkt tenslotte op dit moment aan een Proof-of-concept. 42 Procent van de industriële bedrijven zit nog in een oriënterende fase. Slechts 2 procent van de bedrijven heeft alle plannen op het gebied van de digitale transformatie ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de meeste industriële bedrijven dus inmiddels doordrongen zijn van het belang van de digitale transformatie. De voornaamste redenen daarvoor, die kunnen worden samengevat in het verbeteren van de operationele efficiency, zijn: verbeteren van de marges, snellere besluitvorming realiseren en sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt.

In de interviews is niet alleen gevraagd naar de drijfveren, maar ook naar de belemmeringen. De heersende bedrijfscultuur en weerstand tegen een andere manier van werken worden daarbij als belangrijkste redenen genoemd. Als grootste uitdagingen noemen de respondenten de onduidelijkheid over return-on-investment, het ontwikkelen van een eigen strategie, gebrek aan de juiste kennis en ervaring, de integratie van (moderne) IT met Legacy (OT) systemen en de grote druk op bestaande resources.

Volgens de respondenten is het beschikbaar, toegankelijk maken en veilig houden van de (grote hoeveelheden) data een flinke uitdaging, die worden gevolgd door efficiënte data-analytics. Bedrijven die gevorderd zijn in de digitale transformatie claimen overigens dat ondanks de toename in hoeveelheid data, deze data wél veiliger is geworden door betere awareness en tools.

Aan de financiële kant van het spectrum geven de respondenten het volgende aan: van het gereserveerde budget verwacht men 20 procent aan de ‘uitstippeling van het traject’ te besteden, 27 procent aan hardware te besteden en 31 procent aan software. Aan de hardware kant noemt men vooral (slimme) sensoren, data historians en gateways. Wat betreft software worden vooral IoT-infrastructuur, cybersecurity en supply chain management genoemd.

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende sectoren verschillende motivaties hebben om  de digitale transformatie te willen doorlopen. De automotive sector, weliswaar geen procesindustrie, loopt voorop, daarop ‘voortdurende innovatie’ als drijfveer noemend. De chemie noemt vooral milieuzorg en veiligheid. De farmacie en voedingsmiddelenindustrie willen vooral inzicht in de vraag van de klant en snel hun productie kunnen omschakelen. De Oil&gas tenslotte noemt vermindering van onderhoudskosten en optimalisering van de productieprocessen.

Over Rockwell Automation
Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), ’s werelds grootste leverancier van oplossingen voor industriële automatisering en informatievoorziening, maakt zijn klanten productiever en de wereld duurzamer. Het in Milwaukee, Wisconsin gevestigde Rockwell Automation heeft circa 23.000 werknemers in dienst die klanten in meer dan 80 landen bedienen.