TenneT heeft vorige week een nieuwe hoogspanningsstation in gebruik genomen in de Eemshaven. Het nieuwe station is goed voor 110kV en is specifiek neergezet om de in de Eemshaven opgewekte zonne- en windenergie te verwerken. Vanaf het nieuwe station is een ondergrondse kabel over een lengte van negen kilometer neergelegd. Een bestaand station in de Eemshaven is bovendien met 740 mW uitgebreid.

Vanwege de toename in het aanbod aan duurzame energie wordt er rondom Groningen Seaports hard gewerkt aan het vergroten van de transportcapaciteit. Een nieuwe 380kV stroomsnelweg tussen station Eemshaven en station Vierverlaten vervangt in 2023 het traditionele 220kV netwerk. In de tussentijd wordt gebruik gemaakt van een ander 380kV netwerk, dat – weliswaar met een omweg- nu al in bedrijf is.

Interessant detail is dat boven de nieuw ingegraven kabel een insectvriendelijke berm is aangelegd, ter grootte van 25.000 vierkante meter. Om bloemen en insecten meer kansen te geven, wordt de berm slechts eenmaal per jaar gemaaid.