Voedselresten worden op dit moment nog vaak ingezet om (bijvoorbeeld na vergisting) energie op te wekken. Daarmee wordt er weliswaar energie gewonnen uit een reststroom, maar het kan nog slimmer: kostbare vetzuren kunnen namelijk worden teruggewonnen uit voedselresten met behulp van ultra- en nanofiltratie.

Op de Universiteit van Wageningen werd op laboratorium-schaal een proces ontworpen waarbij voedselresten door een aantal fermentatieprocessen lopen. Het effluent van deze processen wordt vervolgens gezuiverd door middel van ultrafiltratie. Het permeaat dat uit deze filtratie komt, wordt vervolgens geconcentreerd door nanofiltratie.

Recenter werd het proces op grotere schaal geïmplementeerd in een demo-fabriek in Amsterdam. Dat het proces op een dergelijke schaal plaatsvindt, is uniek. Een van de belangrijkste onderdelen van het proces, de ultra- en nanofiltratie, werd ontwikkeld door Wafilin Systems. “Bij het proces op deze schaal gaat het vooral om dat je de ultrafiltratie en nanofiltratie goed op elkaar afstemt”, vertelt Jos van Dalfsen, R&D Manager bij Wafilin Systems.

De gewonnen vetzuren worden ingezet als additieven voor diervoeder. Afnemers van de hernieuwde additieven zijn tevreden en enthousiast. De komende tijd wordt onderzocht of de demofabriek kan worden opgeschaald. “De vetzuren die we nu kunnen terugwinnen uit voedselresten worden nu veel hoogwaardiger ingezet dan wanneer je er biogas van maakt. Als je kijkt naar de circulaire economie, is dit een goed voorbeeld van wat er mogelijk is.”