Vier multinationals die CO₂ in een leeg gasveld voor de Nederlandse kust willen opslaan, gaan daar eind deze maand subsidie voor aanvragen. Volgens schattingen kan die subsidie op zo’n 1,5 miljard uitkomen. Als de subsidie wordt uitgekeerd, is er minder geld voor zonne-energie.

Deze subsidie is volgens het Financieele Dagblad omstreden, omdat het een enorm bedrag is voor iets dat op deze schaal nog nooit is gedaan. Wereldwijd zijn er minder dan 25 actieve grote projecten voor CO₂-opslag. Het zogeheten Porthos-project in de Noordzee moet echt een doorbraak vormen voor Europa.

CO₂ wordt afgevangen uit het rookgas dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen. Via pijpleidingen wordt dit vervoerd naar, in dit geval, een leeg gasveld onder de Noordzee. In Rotterdam is eerder al jaren gewerkt aan Road, ook een project om CO₂ onder de zeebodem op te slaan. Ondanks 150 miljoen euro aan toegezegde subsidie, waarvan zo’n 10 procent is uitgekeerd, kwam Road niet tot stand.

Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products doen met Porthos dus een tweede poging. Ze zullen daarvoor aanspraak maken op subsidies voor vergroening van de Nederlandse energievoorzieningen (SDE). Tot nu toe gingen deze gelden vooral naar de aanleg van zonneweides en windturbines. Vanaf 24 november kunnen bedrijven ook subsidie aanvragen voor het afvangen en opslaan van CO₂, ofwel CCS (carbon capture and storage).

Eu-subsidie

De subsidieaanvraag wacht nog op de laatste handtekeningen, zeggen woordvoerders van zowel Shell als ExxonMobil tegen het FD. Maar het is evident dat de aanvraag er komt. Vorige maand werd bekend dat de Europese Commissie er een subsidie van 102 miljoen euro aan wil verstrekken. Als de bedrijven subsidie aanvragen, is de kans groot dat ze het geld ook krijgen, zeggen betrokkenen tegen het FD.

Opslag in een gasveld moet voorkomen dat er CO₂ in de lucht komt. Afgelopen zomer schreef minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat de overheid sinds 2008 ongeveer 4,5 miljard heeft uitgekeerd aan SDE-subsidie. Met die miljarden is zo’n 42 megaton CO₂-uitstoot bespaard.

Porthos moet, als alles goed gaat, in vijftien jaar zo’n 37 megaton aan CO₂-uitstoot besparen. Met een subsidie van naar schatting dus zo’n 1,5 miljard. “CCS is goedkoper dan vrijwel alle andere maatregelen”, aldus een woordvoerder van Shell.