vier vragen over CCS onder de Noordzee

Vorig jaar startten Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN onder de projectnaam ‘Porthos’ (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage) een verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om CO2 in een aantal lege gasvelden onder de Noordzee op te slaan. In de studie werd gekeken naar marktsituatie, milieu, kosten, beleid, techniek en maatschappelijke acceptatie. En de uitkomst van het onderzoek is positief: opslag onder de Noordzee is technisch haalbaar en bovendien kosteneffectief. Wat moet u weten? Bert Regeer, communicatiespecialist bij Havenbedrijf Rotterdam praat u bij.

1: Dat de uitkomst van het onderzoek positief is, wil niet zeggen dat CCS onder de Noordzee ook doorgaat. Regeer: “Je moet dit echt zien als een verkenning op een aantal onderwerpen. Daarop is groen licht gegeven en nu gaan de drie betrokken partijen door met de volgende fase van het project.”

2: De cijfers: het industriecluster in de Botlek is goed voor 30 miljoen ton CO2 per jaar. Onder de Noordzee kan zo’n 2 tot 5 miljoen ton worden opgeslagen. Regeer:”We zeggen inderdaad nu twee tot vijf miljoen ton per jaar, maar de mogelijkheid bestaat dat we dat op termijn kunnen uitbreiden tot tien miljoen ton.

3: Nog meer cijfers: de afvang en opslag van CO2 gaat ongeveer 25 tot 35 euro per ton kosten. Regeer: “De ETS-prijzen liggen op dit moment rond de 12 euro per ton, dus je begrijpt dat de bedrijven hier nog een aardige investering in zullen moeten doen. Dan rijst dus meteen de vraag ‘kan dit wel uit?’. Als je kijkt naar het regeerakkoord, dan staat daar duidelijk in dat CCS een maatregel is die door het kabinet ingezet zal worden om tot emissiereductie te komen. In hetzelfde regeerakkoord staat ook dat je bepaalde subsidies beschikbaar zult moeten maken om dit soort initiatieven van de grond te tillen.”

4: Is CCS een lapmiddel? Moeten we niet naar snelle elektrificatie van de industrie toe? Regeer: “Wij denken dat CCS vooral op de korte termijn een belangrijk instrument is om de klimaatdoelen te halen. Dat laat echter onverlet dat we hoe dan ook een systeemverandering zullen moeten doormaken. Richting 2050 zullen we echt naar een compleet nieuw energiesysteem moeten zijn overgestapt. De bedrijven die wij spreken weten dat ook en zijn daar ook van overtuigd.”

Lees het complete verhaal in Process Control 3 van 2018.