Virtual Reality (VR) maakt het mogelijk om iedere omgeving en situatie na te bootsen. Dit brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich mee op het gebied van assemblage, onderhoud én training binnen de techniek. Zo kan bijvoorbeeld ondersteuning op afstand worden geleverd bij reparatie. Of er kan geoefend worden met het -onderhoud aan een virtuele machine, zodat eventueel gevaar beperkt wordt.

De inzet van VR vergemakkelijkt assemblage. In plaats van instructies volgen vanuit een boekje, kunnen de stappen nu simpelweg via de VR-bril worden aangegeven. Zo hoef je slechts te volgen wat de bril laat zien. Het voordeel hiervan is dat de productie sneller gaat en er minder fouten worden gemaakt.

Ook bij onderhoud biedt het uitkomst. Wanneer een machine een defect vertoont en de monteur ter plekke niet bekwaam genoeg is deze te verhelpen, kan er met behulp van VR assistentie worden geboden. Er kan dus specialistische kennis worden ingeroepen indien nodig. Daarnaast kunnen onderdelen van de machine die niet voor het blote oog zichtbaar zijn, wel zichtbaar worden gemaakt op de VR-bril. Zo kun je makkelijker zien waar onderdelen, en dus defecten, precies gelokaliseerd zijn.

Wat betreft training levert het gebruik van VR veel extra mogelijkheden op. Maar wat biedt VR wel, wat een boek, trainer of computer niet kan bieden? De ervaring. En dat maakt het een sterke trainingstool. Het menselijk brein onthoudt 10 procent van wat het leest, 20 procent van wat het hoort en 70 procent van wat het ervaart. Dit maakt VR naast een nieuwe, leuke manier van leren, ook een efficiënte. Er kan virtueel gesleuteld worden aan machines om zo te oefenen met assemblage en onderhoud. Door het gevoel dat er daadwerkelijk wordt gesleuteld, wordt de materie dus beter onthouden. Sleutelen in VR heeft bovendien als voordeel dat er geen ongelukken kunnen gebeuren wanneer er een fout wordt gemaakt.

Kortom, VR kent veel nieuwe voordelen. Het is voor organisaties belangrijk dat zij deze nieuwe techniek adopteren en eigen maken. Organisaties moeten ontdekken op welk vlak VR voor hen ondersteunend kan werken, waar het gebruik relevant is. Daar moeten ze zich op richten, want als bedrijf wil je altijd efficiënter werken.

Door: Nico van Leeuwen, Business Developer bij ROVC