VNCI heeft kanttekeningen over berichtgeving REACH ‘De spelregels zijn veranderd tijdens het spel’

De VNCI, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, heeft kanttekeningen in Chemie Magazine geplaatst bij de zorgen die zijn geuit over de kwaliteit van de gegevens in een deel van de REACH-dossiers. REACH  is een van de grootste Europese wetgevingstrajecten van de Europese Unie. Chemische bedrijven werkten de afgelopen jaren hard aan de implementatie ervan. In totaal zijn 90.000 registraties van bijna 22.000 stoffen ingediend. Zo heeft de chemische industrie rechtstreeks bijgedragen aan de komst van de meest uitgebreide database van chemicaliën ter wereld.

De afgelopen maanden kwam naar buiten dat de kwaliteit van de gegevens in een deel van de REACH-dossiers onvoldoende is. Daarom heeft de Europese koepelorganisatie Cefic in juni een plan van aanpak  gepresenteerd. Doel is om precies op te sporen waar verbeteringen nodig zijn om deze vervolgens door te voeren. Tegelijkertijd hebben het Europees Agentschap voor chemische stoffen en de Europese commissie ook een plan van aanpak gepresenteerd waardoor het actieplan van Cefic wordt ondersteund. 

De VNCI heeft kanttekeningen geplaatst over de zorgen die zijn geuit. REACH-expert Dirk van Well: “We begrijpen de berichtgeving, maar het ligt genuanceerd. Sinds 2007 moeten stoffen worden geregistreerd waarbij onder andere de eigenschappen in kaart moeten worden gebracht. Daarbij worden dierproeven voorgeschreven. Tegelijkertijd heeft REACH tot doel om onnodige dierproeven zoveel mogelijk te voorkomen. REACH maakt het onder voorwaarden dan ook mogelijk om alternatieven te gebruiken voor proefdieronderzoek en daar hebben bedrijven gebruik van gemaakt. Het Europees Chemicaliën-agentschap accepteert de uitkomsten van deze testen niet altijd. Een andere probleem is dat in 2008, toen de registratie begon voor de eerste reeks stoffen er nog geen ervaring was bij bedrijven en ook de handreikingen voor het doen ervan nog niet beschikbaar waren.”

Als opvolger van een eerste workshop in juni, organiseren het RIVM, het ministerie van I&W en de VNCI op 25 september een tweede gezamenlijke workshop.  Doelgroep wordt gevormd door de Nederlandse hoofdregistranten (lead-registrants). Zij hebben  stoffen in hoeveelheden van 10 ton en meer per jaar geregistreerd. De bijeenkomst zal dit maal plaatsvinden bij het RIVM in Bilthoven.