Van links naar rechts CEO Chemelot Robert Claasen, VNCI directeur Colette Alma en Rein Coster hoofd ondernemerschap van de VNCI lanceren Chemie in Nederland.

Chemie in Nederland is de naam van het nieuwe digitale platform, de ‘Wikipedia van de chemie’. Dit digitale platform van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie vervangt het voormalige papieren “Handboek van de Chemie” Dit platform is uniek in de wereld. Tijdens de ‘Behind the scenes’@Chemelot op 26 maart jl. werd het platform ‘Chemie in Nederland’ officieel gelanceerd.

Rein Coster, hoofd ondernemerschap van de VNCI: “Chemie in Nederland bevat alle informatie over producenten, handelaren en dienstverleners in de Nederlandse chemische industrie. Hiermee is per product, merk of dienst te achterhalen welke bedrijven dit leveren. Als iemand uit de Verenigde Staten wil weten of wij in Nederland een bepaald product produceren, verwerken of verhandelden belde die voorheen naar de ambassade. Een medewerker keek in ons handboek en kon zo doorverwijzen naar een bedrijf in ons land. Met dit platform kan iedereen altijd zien wat wij in Nederland produceren op welke plek en kan er direct contact opgenomen worden.”

Chemische waardeketens

Gekoppeld aan het platform zijn chemische waardeketens, ook wel ‘chemie bomen’ uitgewerkt, waarin de weergave en beschrijving van de productie (synthese) stappen zichtbaar worden gemaakt. Coster: “Je kan dus zien welke chemische producten als grondstoffen worden gebruikt in een bepaald proces om tot een product te komen verder in de waardeketen. Alle betreffende chemische stoffen en eindproducten uit de chemie bomen leiden weer naar de bedrijven die in het platform ‘Chemie in Nederland’ te vinden zijn.”

De VNCI heeft Chemelot gekozen als locatie om Chemie in Nederland te lanceren omdat Chemelot één van de grootste geïntegreerde chemische sites in Europa is met ongeveer 60 fabrieken die nagenoeg allemaal met elkaar zijn verbonden.

100 jaar VNCI

De VNCI, de Nederlandse belangenvereniging van de chemische industrie viert dit jaar haar 100 jarig bestaan onder meer met ‘Behind the scenes’ evenementen door het hele land. Gedurende het jaar gaat de vereniging ‘op reis’ langs de verschillende chemieclusters.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan VNCI-leden en stakeholders in gesprek over de bijdrage van de chemiesector aan het Klimaatakkoord van Parijs. Hierin is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden. In de, door de VNCI, recent aan minister Wiebes aangeboden Routekaart 2050 , Chemistry for Climate – Acting on the need for speed, wordt voor de chemische industrie inzichtelijk gemaakt welke routes en bijbehorende voorwaarden leiden naar een emissiereductie van broeikasgassen van 90% in 2050.

Over Chemelot
Chemelot werkt als een groeimotor voor economie en werkgelegenheid en door de gemeenschappelijke visie en de samenwerking tussen de 150 gevestigde bedrijven heeft het bedrijventerrein in Zuid Limburg een bijzonder karakter. Chemelot heeft als ambitie om in 2025 de meest competitieve en duurzame chemie- en materialen site van Europa te zijn. Krachtig concurreren en de transitie naar duurzame processen en producten zijn daarin essentieel. Daarmee bouwt Chemelot voort op de voor Europa unieke locatie waar R&D en productie al bijna honderd jaar zeer succesvol met elkaar verbonden zijn.