VNCI-voorzitter Bernard Wientjes: “Zonder chemie geen toekomst voor innovatie in Nederland”

VNCI-voorzitter Bernard Wientjes en VNCI-directeur Colette Alma nemen het predicaat 'Koninklijk' in ontvangst uit handen van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.

Zonder de chemie is er geen toekomst voor innovatie in Nederland. Dat stelde VNCI-voorzitter Bernard Wientjes op 26 juni tijdens het 100-jarig jubileumfeest van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Wientjes gaf tijdens het jubileumfeest aan dat het in de media volgens hem te vaak over de negatieve kanten van de chemie gaat, zoals veiligheidsincidenten en de uitstoot van broeikasgassen. De VNCI-voorzitter wil zich inzetten om de goede kanten van de chemie over het voetlicht te brengen. De sector is volgens hem te bescheiden en moet zich veel assertiever opstellen om vooral de rol die de sector kan spelen om maatschappelijke problemen op te lossen te benadrukken.

Innovaties
Hoewel de onderhandelingen aan de zogeheten Klimaattafel voor de Industrie volgens het FD muurvast zitten en het vooralsnog niet lukt om tot concrete afspraken te komen over het terugdringen van de CO2-uitstoot in de industrie, benadrukte Wientjes dat een Nationaal Klimaatakkoord alleen maar tot stand kan komen via de chemie. Voormalig Shell topman Jeroen van der Veer waarschuwde tijdens een paneldiscussie dat de overheid moet oppassen dat door strenge overheidsmaatregelen de relatief schone Nederlandse chemische bedrijven niet naar het buitenland verhuizen. Hij benadrukte de complexiteit van de onderhandelingen, waardoor er volgens hem ‘nog even tijd’ nodig is om tot een overeenkomst te komen. De deadline is over twee weken.

Koninklijk
Tijdens het jubileumfeest, dat gedeeltelijk werd bijgewoond door Koning Willem Alexander, heeft de VNCI het Predicaat ‘Koninklijk’ mogen ontvangen. VNCI-voorzitter Bernard Wientjes en directeur Colette Alma namen het predicaat in ontvangst uit handen van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Directeur Colette Alma: “Wij zijn vereerd dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten dat de VNCI het Predicaat ‘Koninklijk’ mag gaan voeren. Het is een erkenning voor het vele werk dat de bestuursleden en medewerkers nu en de afgelopen 100 jaar hebben verricht. Vol trots zullen wij het predicaat Koninklijk gaan voeren”.

Oprichting
Op 17 mei 1918 kwamen vertegenwoordigers van 21 chemische en farmaceutische bedrijven bijeen voor de oprichting van de Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie. 100 jaar later maakt de VNCI zich nog steeds sterk voor een veelheid van gezamenlijke belangen op het gebied van veiligheid, gezondheid & milieu, energie & klimaat, innovatie & human capital en ondernemerschap. Bij de VNCI zijn bedrijven, verenigingen en donateurs aangesloten. Samen met de leden van 10 geassocieerde lid-verenigingen zijn meer dan 600 ondernemingen direct of indirect aangesloten.

Bekijk hier de jubileumfilm van de VNCI