VNCI

Op het overleg van de vaste commissie van Economische zaken en Werkgelegenheid stonden de hoge energieprijzen centraal. De VNCI riep de leden van de Tweede Kamer op om verduurzaming mogelijk te blijven maken door in Europees verband voorwaarden te creëren.

Volgens de VNCI is de chemische industrie in Nederland in vlot tempo aan het verduurzamen: “Sinds 1990 is het productievolume met 21 procent gestegen. De CO2-eq uitstoot daalde met veertig procent, emissies van stikstof met 78 en ammoniak met 88 procent”, schrijft de vereniging op haar website.

Onder druk

Maar door de energieprijzen komt verdere verduurzaming onder druk te staan. De import van halffabrikaten neemt snel toe, omdat in Azië en Amerika de energieprijzen grofweg vijf keer lager liggen dan in Europa. Ook wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van olie en diesel, in plaats van aardgas. En dat, zo zegt de VNCI, terwijl de chemie de sleutel in handen heeft om Nederland koploper op het gebied van verduurzaming te maken.

Oproep

De VNCI roept de Tweede Kamer op om voorwaarden te creëren zodat de chemische industrie haar werk kan blijven doen. De vereniging zou graag zien dat in Europees verband energie wordt ingekocht en dat er wordt samengewerkt om de Europese markt te beschermen. “Laat de markt niet overspoeld worden met producten die geïmporteerd worden uit landen met lagere milieustandaarden dan in de EU.” En: “Versnel de verduurzaming door het faciliteren van vergunningsprocessen en kijk naar wat er nodig is om een gezond vestigingsklimaat te houden. En tot slot: maak gebruik van creatieve oplossingen om personeel voor de sector te behouden. De COVID-periode heeft ons geleerd dat het buitengewoon onverstandig is om je strategische onafhankelijkheid uit handen te geven”.

Heb je interesse in vacatures binnen de industrie? Klik dan hier op industrie vacatures.