Werkgeversorganisatie VNO/NCW ziet niets in een exportheffing of –verbod van afvalplastic zoals het Centraal Planbureau onlangs voorstelde. Woordvoerder Edwin van Scherrenburg: “Wij willen plastics ook zo veel mogelijk binnen Europa verwerken. Tegelijkertijd kan het zijn dat een verantwoorde verwerking buiten Europa goedkoper/beter kan. We willen dus de handen vrij houden, als dat economisch en vanuit milieu-optiek verstandiger is.”

Hij vindt sowieso dat plastics niet verboden moeten worden: “We hebben  al een verbod op single use plastics. Verder is het belangrijk te realiseren dat plastics relatief een ‘goede’ milieufootprint (tov glas bijv.) hebben. Het is vooral een probleem van houding: plastic in het milieu gooien, daar gaat het mis.”

Een bijzonder probleem is volgens VNO/NCW microplastics (in producten, afbraak kleding). “Daarvoor komt Europese regulering en dat wordt dus aangepakt.” Van Scherrenburg voegt toe: “Wij willen ook graag het plastic probleem de wereld uit hebben. Zo zijn we bezig met een project voor chemische recycling van plastic.” 

Eerder kwam het CPB dus met een statement dat er meer milieuwinst mogelijk is uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen die veel van hun eigen afval dumpen. Verder zou een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid meer kunnen bereiken. De recyclebaarheid van producten kan verbeteren. Het een en ander blijkt uit de zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’.

NRK Verpakkingen, een belangenorganisatie voor de verpakkingsindustrie is het eens met het CPB. Het NRK bekrachtigt volgens bronnen de visie dat meer milieuwinst mogelijk is uit recycling. “In de publicatie ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’ concludeert het onderzoekinstituut dat bijvoorbeeld een exportheffing of exportverbod van kunststof-verpakkingsafval naar bepaalde landen en een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid de recyclebaarheid van producten kan verbeteren. Deze visie past goed bij standpunten uit het Materiaalverduurzamingsplan (MVP), dat de kunststofverpakkingsindustrie begin 2018 gepresenteerd heeft”, valt in een verklaring te lezen.