VNO-NCW: Klaver presenteerde fake news bij Jinek over CO2 cijfers

Een opmerkelijk item gisteravond bij Jinek. GroenLinks fractievoorzitter Jesse Klaver lanceerde een wetsvoorstel voor een nationale CO2-taks. Volgens Klaver is de industrie goed voor 80% van de Nederlandse CO2-uitstoot en is de burger straks de dupe van de nieuwe energietarieven. “Als de grote bedrijven straks deze CO2-belasting gaan betalen, hoeven de energierekeningen van de burger niet meer die geplande honderdvijftig euro omhoog te gaan. Deze bedrijven hebben net miljarden cadeau gekregen door het verlagen van de winstbelasting, dus het wordt tijd dat ze ook gaan bijdragen.”

Ook over de klimaattafel ‘industrie’ had Klaver geen goed woord over. “Daar zitten nu juist die grote bedrijven aan”, vertelde hij. “Wat daar is gebeurd vind ik niet goed. Die grote bedrijven hebben het voortdurend voor het zeggen en dat klopt niet.”

Volgens VNO-NCW voorzitter Hans de Boer creëert Klaver een beeld waarin de industrie niet alleen als grootste vervuiler wordt weggezet, maar ook nog eens niets betaalt en dat de burger daarvan de dupe is. “De feiten zijn echter als volgt: de industrie is goed voor een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot’, vertelt de voorzitter in een interview met Sven Kokkelman op Radio 1. “Van de geplande CO2-verminderende maatregelen, neemt de industrie 30% op z’n schouders. Van de subsidies die hiervoor verstrekt worden, krijgt de industrie slechts een zesde. Verder betaalt de industrie tot aan 2030 15 miljard aan vergroenende investeringen. Klaver schetst een onjuist beeld en creëert hiermee klimaatwerklozen: 50.000 banen om precies te zijn. Klaver moet eens stoppen met dit fake news.”

“Klaver is gevaarlijk bezig”, vervolgt De Boer. “Hij holt onze banen en concurrentiekracht uit.” Volgens een studie van De Nederlandse Bank zou een nationale CO2-heffing van 50 euro goed zijn voor een verlaging van het BNP met 1% en 0,6% meer werkloosheid: 50.000 banen dus. “Als je de staalproductie zo’n 10% duurder maakt, wordt ons staal, wat het schoonste ter wereld is, minder interessant en wordt er in andere landen minder schoon staal aangekocht. Nederland armer en de wereld warmer.”

Bovendien ís er al een CO2-heffing. Het ETS systeem om precies te zijn. “Wij zijn daar groot voorstander van, maar je moet dus niet naast dat ETS systeem als land nog eens een nationale CO2-taks opleggen.”

“Uiteindelijk betalen we de rekening voor het klimaat straks met z’n allen”, zegt De Boer. “De bedrijven, burgers, iedereen. Ik snap dat politici zich moeten profileren met de aankomende verkiezingen, maar deze CO2-heffing is werkelijk domheid troef. Je moet een discussie echter op basis van feiten voeren. En dat gebeurt nu dus niet.”

Klaver laat er geen gras over groeien. “Ik wil dat deze wet in januari 2020 is ingevoerd. We kunnen de komende tijd praten met de coalitie, maar deze CO2-wet wordt een harde eis, willen ze verzekerd zijn van onze steun voor bijvoorbeeld de nieuwe belastingwet.”

We leggen de fractie van GroenLinks de cijfers van VNO-NCW voor en vragen om een reactie. “Hiervoor moet je bij Hans de Boer zijn, wij kennen deze niet”, laat GroenLinks weten. “Ruwweg 80% van de CO2-uitstoot komt van bedrijven, maar inderdaad niet van de industrie. Jesse zei ‘van bedrijven’, maar een paar zinnen daarvoor had hij het inderdaad over grote bedrijven”, geeft de fractie toe in een schriftelijke verklaring.

We vragen de fractie ook waarom het ETS niet werd genoemd tijdens de discussie. “Uiteraard wil GL een werkend ETS-systeem, en Bas Eickhout werkt daar in het Europees Parlement keihard voor. Dat is echter niet zo makkelijk en het ETS-systeem is niet in lijn met het klimaatverdrag van Parijs: er zitten teveel emissierechten in het systeem waardoor de prijs te laag is”, luidt het antwoord.

Ook willen we weten waarom Klaver zoveel nadruk legt op ‘de burger’ die ‘de rekening betaalt’. Het is juist de industrie die al jaren aandringt op maatregelen en bovendien een onevenredig deel van de maatregelen voor haar rekening neemt. “De burger moet relatief heel veel betalen”, meent de fractie. “Zo betaalt een huishouden 14 cent aan energiebelasting per kWh en een grote fabriek 2 cent. Een huishouden betaalt 41 cent per m3 aardgas aan energiebelasting en een grote fabriek slechts 4 cent. Er zijn zeker directeuren en bedrijven die van goede wil zijn, maar keer op keer blijkt weer dat de lobby van de industrie voortgang tegenhoudt (link aangeleverd door fractie). De industrie heeft niet de meest ambitieuze reductie voorgesteld, de opgave is hen opgelegd door EZK en de elektriciteitstafel had een grotere opgave.”