Volgens de Volkskrant duurt het afhandelen van asbest schadeclaims van (oud) Tata medewerkers veel te lang. Volgens de krant doet Tata er gemiddeld 308 werkdagen over, terwijl andere bedrijven dat in 173 dagen weten af te ronden.

In het Volkskrant artikel wordt de suggestie gewekt dat Tata de afhandeling van claims stelselmatig vertraagt, in de hoop dat de eisers hun eis niet zullen doorzetten. In sommige gevallen onderneemt de eiser de gang naar de rechtbank en ook daar probeert Tata volgens de krant zoveel mogelijk te ontmoedigen. De zaak van Siem Strootman, die na een rechtszaak van 10 jaar postuum alsnog gelijk kreeg, zou daar een voorbeeld van zijn.

“Wat je helaas niet in het artikel leest, zijn de andere feiten”, vertelt Tata Steel woordvoerder Robert Moens. “Van de 56 ingediende claims zijn er bijvoorbeeld zeven niet gehonoreerd, omdat die personen nooit bij Tata Steel hebben gewerkt. Andere claims werden niet gehonoreerd, omdat die personen geen mesothelioom (asbestkanker, red.) bleken te hebben.”

Ook de bewering dat Tata nodeloos procedures probeert te vertragen is niet correct, meent Moens. “Er wordt heel makkelijk gedaan over zo’n procedure, maar zo simpel is het niet. Als er een claim binnenkomt, gaan wij eerst kijken of die terecht is. Heeft die persoon überhaupt bij ons gewerkt en waar werkte hij precies? Tata Steel is een zeer groot bedrijf en het is niet zo dat er overal blootstelling aan asbest plaatsvond. We willen dit soort procedures rechtvaardig en zorgvuldig afhandelen. Dat kost gemiddeld tussen de 4 en 9 maanden.”

“De Volkskrant heeft deze cijfers ook gehad, maar heeft er kennelijk voor gekozen om dit, in onze ogen zwaar vertekende beeld, neer te zetten.”

Op de zaak Strootman kan Moens niet inhoudelijk ingaan. “Dat is te persoonlijk. Wel kan ik zeggen dat die zaak zo lang heeft geduurd, omdat na het afwijzen van de eerste claim door de rechter, het beroep maar liefst zes jaar duurde.”

Op dit moment is er geen blootstelling meer aan asbest op het terrein van Tata. “Er is op sommige plaatsen nog asbest, maar dat is allemaal ingesloten”, besluit Moens.