Voorzitterswisseling bij brancheorganisatie VOMI

Ivo van Vliet nieuwe VOMI-voorzitter

April 2022 – Sinds begin april heeft VOMI een nieuwe voorzitter in de persoon van Ivo van Vliet. Hij volgt Dethlef Pieters op die van werkkring is veranderd en nu in dienst is van Van Gelder als Directeur Telecom.

Het nieuwe boegbeeld van de VOMI is door het bestuur uit hun midden gekozen. Ivo van Vliet, Algemeen Directeur West Industrie bij EQUANS, is al jaren actief in het bestuur en nauw betrokken bij de kernthema’s van VOMI en de projecten waarmee VOMI actief aan de weg timmert. In zijn nieuwe rol verwacht de nieuwe voorzitter het huidige beleid te continueren, waarbij gewerkt wordt aan gelijkwaardige samenwerking in de keten en versterking van de leden. Daarbij blijft de aandacht zich richten op de kernthema’s veiligheid, arbeidsmarkt, professionalisering en optimalisatie.

Tijdens de voorjaarsvergadering van VOMI in juni, zal op passende wijze afscheid worden genomen van Dethlef Pieters en Ivo van Vliet als VOMI-voorzitter worden geïntroduceerd.

Naast Ivo van Vliet (EQUANS) bestaat het bestuur momenteel uit Dennis Zijlmans (Mourik), Bastiaan Spoelstra (Bilfinger), Toine Roks (Spie), Daphne Holtappel (Conservator) en Meindert Jongenengel (Croonwolter & Dros). Met het vertrek van Dethlef Pieters (voorheen Visser&Smit Hanab) en de benoeming van Ivo van Vliet, ontstaat er een vacature die tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal worden ingevuld.

Over VOMI

VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. Binnen de vereniging zijn bedrijven uit verschillende vakgebieden vertegenwoordigd, waaronder bedrijven op het gebied van industriële reiniging, steigerbouw, metaalconservering, isolatie, piping & mechanical (leidingwerken), elektrische instrumentatie en hijs- en transportwerkzaamheden.

VOMI behartigt de collectieve belangen van haar leden en treedt hierbij op als gesprekspartner richting stakeholders. Het VOMI beleid is gebaseerd op de vier kernthema’s: Veiligheid, Arbeidsmarkt, Optimalisatie en Professionalisering.

Voor meer informatie:

www.vomi.nl