Nederland stond altijd te boek als koud en vochtig, maar van dat laatste lijkt steeds minder waar te zijn. Met schrikbarende neerslagtekorten, vooral in het oosten van het land, moet ook de industrie rekening gaan houden met waterschaarste. Volgens Pieter van Staveren van Logisticon Water Treatment is er een oplossing: water hergebruiken. Met de steeds strenger wordende lozingseisen kunnen bedrijven volgens hem twee vliegen in één klap slaan: als de waterzuivering toch al wordt aangepakt, kan er meteen naar de mogelijkheden van hergebruik gekeken worden.

1: Wat bedoel je met die twee vliegen in één klap?De overheid stelt steeds strengere eisen aan het water dat geloosd wordt. Er wordt, meer dan voorheen, gekeken naar de aanwezigheid van specifieke (micro)verontreinigingen. Er moet de komende tijd dus wellicht geïnvesteerd gaan worden in industriële waterzuivering. Als je dan toch tijd en geld investeert in je waterzuivering, pak het dan meteen goed aan en zorg dat je veel meer water binnen je bedrijf kunt gaan hergebruiken. Je slaat dan twee vliegen in één klap.”

2: Maar dat vereist wel nog een extra investering, toch? “In eerste instantie wel, maar daarna bespaar je op de kosten van drinkwaterinname, op het gebruik van chemicaliën en bovendien is de terugverdientijd van de investering in de nieuwe waterzuivering zeer acceptabel.”

3: Voor wie is het interessant?Eigenlijk kan elke sector meer besparen dan je zou denken. Zowel in de food, pharma, chemie, oil & gas, papier- als de staalproductie kunnen echt nog stappen worden gemaakt.”

4: Hoe werkt het?Waterhergebruik is niet direct ‘rocket science’. De meeste technieken die tot waterhergebruik kunnen leiden, bestaan al. Als je die technieken op een creatieve manier combineert of op een andere manier inzet, kan je een vaak aanzienlijke besparing realiseren.”

5: Kan je een voorbeeld geven?Bij Croda in Gouda, een producent van specifieke chemicaliën, hebben we een significante waterbesparing gerealiseerd. Met ondergedompelde ultrafiltratiemembranen en omgekeerde osmose werken we afvalwater op tot ketelvoedingswater, waardoor er 500.000 kuub grondwater wordt bespaard. Zou je reguliere ultrafiltratie inzetten, lopen je membranen vrij snel dicht. Door echter gebruik te maken van MBR-membranen, die ondergedompeld werken en eigenlijk bedoeld zijn voor vrij zware slibbelasting, hebben we een heel robuust systeem kunnen realiseren.”

Meer weten? Lees het complete verhaal in Process Control 6, 2019