Waterschap Veluwe wil industrie onttrekkingsverbod kunnen opleggen

Waterschap Vallei en Veluwe wil in de toekomst meer mogelijkheden hebben om het onttrekken van grondwater aan banden te kunnen leggen. Nu mogen boeren en burgers hun gewassen niet besproeien, terwijl de industrie geen beperkingen heeft. Dat moet anders, vindt het waterschap.

Dat het droog is, moge duidelijk zijn. Op het moment van schrijven is het neerslagtekort 313 millimeter. Alleen in 1976 was het nog droger. Vanwege de droogte worden er overal in Nederland maatregelen genomen om het gebruik van water te verminderen. Zo mag grondwater maar zeer beperkt worden opgepompt voor besproeiing. Rondom kwetsbare beken mag er überhaupt geen water meer worden gewonnen.

Moet anders

De beperkende maatregelen gelden voor burgers en agrariërs, maar niet voor de industrie. De waterschappen hebben namelijk geen zeggenschap over het waterverbruik van industriële bedrijven. Daar gaan de provincies namelijk over. Volgens dijkgraaf Marijn Ornstein moet dat anders, zo blijkt uit een interview met 1vandaag.

Ornstein wil dit jaar nog in gesprek met de provincies om te kijken of beperkingen aan het grondwaterverbruik in tijden van droogte ook aan de industrie op te leggen is. Veehouder Jan van der Wind zegt in hetzelfde interview het vreemd te vinden dat de industrie nu nog is uitgezonderd van beperkingen, terwijl het een van de grootste waterverbruikers is.

Papierfabrieken

Een aantal van de waterverbruikers in het Waterschap Vallei en Veluwe zijn de papierfabrieken Parenco, DJP-de Hoop en Folding Boxboard Eerbeek. Deze fabrieken krijgen geen beperkingen als het gaat om het oppompen van grondwater. Volgens de fabrieken wordt het grondwater echter op zo’n diepte gewonnen dat het nauwelijks effect heeft op de grondwaterstand. Bovendien zijn de bedrijven allemaal al bezig met het verminderen van het waterverbruik.

De provincie heeft al aangegeven dat het waterschap van harte welkom is voor een gesprek.

Foto: Wikimedia Commons