Waterstof produceren in een zonnepaneel: het kan!

Een Belgisch onderzoeksteam van de KU Leuven is er na tien jaar in geslaagd om een zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstof produceert uit zonne-energie en waterdamp in de lucht.

Dat er met zonne-energie (indirect) waterstof kan worden geproduceerd, is bekend. Een elektrolyser kan worden gevoed door stroom uit zonnepanelen-energie. Het is zeer waarschijnlijk dat veel grote elektrolysers in de toekomst op deze manier zullen opereren. De benodigde elektriciteit zal voor een groot deel uit zon en wind moeten komen.

Het team van KU Leuven heeft echter een zonnepaneel ontwikkeld dat op een directere manier waterstof produceert. Het zonnepaneel zet zonne-energie rechtstreeks om in waterstof. Eén paneel is in staat om 250 liter waterstofgas per dag te produceren. Met twintig panelen zou een huishouden van warmte en stroom kunnen worden voorzien. Het rendement van de panelen is 15%: dat wil zeggen: 15% van de zonne-energie wordt omgezet in waterstof. Vergeleken met PV cellen die een elektrolyser van stroom voorzien, is die 15% een veel interessanter rendement.

Hoe het paneel precies werkt, is vanwege de diverse patentaanvragen geheim. Volgens de onderzoekers gaat het om een ‘unieke combinatie tussen adsorbenten, katalysatoren en membranen’.

De toepassing van het waterstofpaneel zal hem vooral in decentrale, relatief kleinschalige applicaties zitten. Voor de energie-intensieve industrie is het paneel niet interessant. Daarvoor zouden bedrijven voetbalvelden vol moeten kunnen zetten om ook maar in de buurt te komen van hun waterstofbehoefte. Voor minder energie-intensieve bedrijven kan de toepassing wel degelijk interessant zijn. En voor de bebouwde omgeving is de oplossing nog interessanter.

Wie het waterstofpaneel met eigen ogen wil zien, kan van 27 tot en met 30 september op de WoTS in de Jaarbeurs in Utrecht terecht.

Foto: © KU Leuven – Rob Stevens.