Uniper wil 100MW groene H2 fabriek in Rotterdamse haven bouwen

Waterstofcoalitie wil dat regering 2,5 miljard uittrekt voor productie groene waterstof

De waterstofcoalitie, bestaande uit energiebedrijven, havenbedrijven, kennisinstellingen en milieuorganisaties pleiten in het afgelopen maandag uitgebrachte Waterstofpact voor een investering van 2,5 miljard euro – na de verkiezingen – in de productie van groene waterstof.

De waterstofcoalitie bestaat uit 39 partijen, waaronder Engie, Eneco, Essent, TenneT, Stedin, Alliander, de havens van Rotterdam en Amsterdam, TUDelft, Greenpeace en andere partijen. Volgens de waterstofcoalitie is de komende regeerperiode cruciaal om een inhaalslag te maken op andere Europese landen als het om waterstof gaat.

Nederland loopt achter als het gaat om de subsidie op groene waterstof. In Duitsland werd vorig jaar al 9 miljard euro toegekend voor het stimuleren van de productie van groene waterstof. In Frankrijk is er 7 miljard euro beschikbaar en in Spanje 10,5 miljard euro.

Waterstof zal naar verwachting een cruciale rol gaan vervullen in de energietransitie, zowel als energiedrager, als brandstof. Het overgrote deel van de waterstofproductie in Nederland is echter nog steeds grijs. In 2030 moet er volgens de plannen in het Klimaatakkoord al 3 tot 4 Gigawatt aan groene waterstof worden geproduceerd. Op dit moment wordt er 1 Megawatt aan groene waterstof geproduceerd.

De bouw van een groene waterstoffabriek kost tussen de 100 en 200 miljoen euro. Om het (aardgas)leidingnetwerk en opslagcapaciteit geschikt te maken en houden voor waterstof is er nog eens 500 miljoen euro per jaar nodig.

De Nederlandse overheid moet dus de portemonnee trekken. Te meer omdat Nederland een aantal voordelen heeft ten opzichte van andere landen als het om waterstof gaat. De ligging aan de Noordzee, een fijnmazig net van gasleidingen en een industrie die kan overschakelen van gas naar waterstof. De kansen dienen echter wel op korte termijn verzilverd te worden, benadrukt de waterstofcoalitie nogmaals.

Meer weten over het Waterstofpact? Klik hier.

Meer nieuws over waterstof op Process Control.