Waterstofstrategie voor de toekomst

Waterstof

Wereldwijd levert SAMSON ventielen voor waterstof aan bedrijven, die actief zijn in de opwekking, het transport en de levering van energie, alsook in de (petro-)chemische industrie. Het assortiment afsluiters varieert van hoogwaardige regelen afsluitventielen in verschillende afmetingen tot gespecialiseerde afsluiters voor Pressure Swing Adsorption, lage temperaturen en/of hoge drukken en andere kritische procesomstandigheden. Onze ventielen werken betrouwbaar, hebben een lange levensduur en zijn uitermate geschikt voor toepassing in waterstofapplicaties.

Gunstige eigenschappen van waterstof
Waterstof heeft vele gunstige eigenschappen. Bovendien blijven de kosten voor de klimaatvriendelijke productie van groene waterstof dalen. Vandaar dat waterstof een sleutelrol speelt in de energietransitie. Als brandstof of energiedrager zal het worden gebruikt voor schone mobiliteit in de energiesector en als procesgas in industriële toepassingen. Groene waterstof is sterk afhankelijk van het heersende klimaat en de weersomstandigheden. Daarom zijn er energieopslagsystemen nodig die elektriciteit
kunnen leveren, zelfs wanneer de zon niet schijnt en het niet waait. Een van de mogelijkheden is schaalbare redoxflowbatterijen, die elektriciteit opslaan in de vorm van
chemische energie.

Grootste Europese elektrolyse-installatie
SAMSON bouwt mee aan de grootste elektrolyse-installatie in Europa. Deze elektrolyser gaat gebruikmaken van groene stroom, die wordt opgewekt door een Nederlands Offshore
Windpark. De modulair opgebouwde 200 MW-elektrolyser zal een oppervlakte van circa drie voetbalvelden bestrijken en zal groene waterstof gaan produceren voor de Nederlandse procesindustrie en mobiliteitssector.

De voor waterstof geschikte SAMSON ventielen zijn tijdens de WoTS te zien op het waterstofplein en op onze stand in hal 8 (World of Automation).

Standnummer: Hal 8 – B044

Meer informatie: www.samson-regeltechniek.nl