Wellicht toch buisverbinding Rotterdam-Chemelot

Hoewel de buisverbinding tussen Chemelot en Rotterdam niet door leek te gaan door een subsidie die niet meer werd verstrekt, lijkt het er op dat die subsidie er wellicht toch komt. En daarmee zou de buisverbinding er toch wel weer kunnen komen.

In een interview met 1Limburg vertelt Chemelot CEO Loek Radix dat de buisverbinding weer ‘hoog op het lijstje staat’ bij het ministerie van EZ en Klimaat. De kosten van het project bedragen zo’n 1 miljard euro. Chemelot diende een aanvraag in bij het Nationaal Groeifonds, maar die werd dit voorjaar afgewezen. “Ondertussen hebben een aantal ministeries een projectgroep geformeerd die sinds kort kijkt welke grote klussen nodig zijn om de Nederlandse industrie te verduurzamen. En we staan hoog op het lijstje van die projectgroep. Dus ik heb goede hoop dat onze buizen er komen. Wie wat gaat betalen, dat is nu nog niet duidelijk”, vertelt Radix aan 1Limburg.

Voor het behalen van de klimaatdoelen is de buisverbinding essentieel voor Chemelot. Het industriecluster heeft de verbinding nodig om onder andere waterstof en CO2 ondergronds te kunnen transporteren. Naast een verbinding met het Rotterdamse havengebied, zou er ook een verbinding met het Duitse Ruhrgebied moeten komen.

Volgens Radix zou er dit jaar nog groen licht kunnen worden gegeven en kan begin volgend jaar worden begonnen met de aanleg van de verbinding. In 2025 zouden de eerste stoffen dan door het netwerk getransporteerd kunnen worden.