Windpark Delfzijl Noord is sinds 2014 in bedrijf. De 19 windmolens maken onderdeel uit van industriegebied Oosterhorn in het havengebied (foto: Eneco).

Wereldprimeur voor Nederland: recycling van windmolenbladen

De Eemshaven heeft een Nederlandse primeur in de wacht gesleept als het om de recycling van windmolenbladen gaat. Deze week is een convenant gesloten waarmee een start is gemaakt met het sluiten van de kringloop van windmolenbladen. Decom North is daarmee de eerste ter wereld.

Windmolenbladen van composiet worden na hun levensduur tot nu toe gestort, bijvoorbeeld in lege mijnen. Met het steeds groter wordende aandeel energie uit wind wordt recycling van de composiet bladen steeds relevanter. Met het nieuwe consortium Deco North komt het sluiten van de kringloop van deze bladen een stap dichterbij.

Korrels

In het consortium is een aantal bedrijven vertegenwoordigd dat een gesloten keten vormt in de recycling van de bladen. Zo zijn er bedrijven die zich bezighouden met de ontmanteling van de windmolens en bladen, bedrijven die de bladen naar de -nog te bouwen- recyclingfabriek in de Eemhaven brengen en de fabriek zelf. In de recycling plant worden de composietbladen in een stapsgewijs proces verkleind tot er korrels overblijven die als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. Daarbij kan gedacht worden aan kraanmatten, oeverbeschoeiingen, bruggen en mallen. Maar de grondstoffen kunnen waarschijnlijk worden toegepast in producten die nu nog uit (hard)hout worden vervaardigd.

De fabriek in de Eemshaven zal in eerste instantie de vorm hebben van een proeffabriek. Tot die tijd zullen de windmolenbladen worden verwerkt door een andere partner van Decom North: het in Duitsland gevestigde Neocomp. Daar worden de vezels waar het composiet uit bestaat in cement verwerkt.

Nieuwe bladen

Hoewel de verwerkte windmolenbladen in eerste instantie tot cement zullen worden verwerkt en in tweede instantie tot grondstoffen voor andere producten, wil het consortium op termijn de grondstoffen kunnen inzetten voor de fabricage van nieuwe windmolenbladen.

De deelnemende bedrijven zijn: Chemport Europe, Groningen Seaports, Offshore Wind Innovation Centre, Buss Terminal, Mammoet, Lubbers Transport, DHSS Eemshaven, Bek & Verburg, Nehlsen metaalrecycling, CRC Industries, SCS Logistics/Shipco Transport en Nedcam Solutions.