Werkgroep Internet of Things Security (IoTS) opgericht

De populariteit van Internet of Things leidt tot uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarom moet hier al bij het ontwerpen van een systeem rekening worden gehouden. Dit kan het beste door hier afspraken over te maken en die vast te leggen in standaarden.

De Nederlandse werkgroep ‘IoT Security en Privacy’ stelt experts en belanghebbenden in staat om invloed uit te oefenen op de internationale standaarden die momenteel ontwikkeld worden in verschillende standaardisatie groepen op Europees en mondiaal niveau, namelijk:

Op dit moment wordt aan de volgende thema’s gewerkt:

  • product security;
  • richtlijn voor security en privacy in Internet of Things (IoT);
  • IoT betrouwbaarheid.

Meepraten over de inhoud van IoT security normen

Wilt u als expert en/of belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Dit kunt u doen door lid te worden van normcommissie Informatiebeveiliging, Cyber Security en Privacy of normcommissie Internet of Things.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze werkgroep, IoT, Cyber security en Privacy, of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met NEN, Kennis- & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl.