Wetenschappers protesteren tegen voorgenomen gasboring in Noordzee

Meer dan 400 wetenschappers hebben een brief gestuurd naar staatssecretaris Vijlbrief van EZ om te protesteren tegen de voorgenomen gasboringen in de Noordzee. Ook bewoners van de Waddeneilanden zijn bepaald niet blij met de plannen.

Staatssecretaris Vijlbrief van EZ gaf onlangs toestemming voor de start van een nieuw project. Samen met de Duitsers zal er naar gas worden geboord in de Noordzee. Het booreiland zal zo’n 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog komen te liggen. Er komt een pijpleiding naar het vaste land voor de aanvoer van het gas en het boorplatform wordt van stroom voorzien door een nabijgelegen Duits windmolenpark.

Geen goed idee

Ruim vierhonderd wetenschappers vinden het echter geen goed idee om naar gas te boren op die specifieke locatie, dat laten ze weten in een open brief naar de staatssecretaris. Volgens de wetenschappers staat het boren naar gas in een nieuw gasveld haaks op de klimaatambities.

Afhankelijkheid

Een van de redenen voor Nederland en Duitsland om te beginnen met het boren in een nieuw gasveld is de afhankelijkheid van Russisch gas. Volgens de wetenschappers lost het nieuwe gasveld, dat pas uiterlijk eind 2024 gas zal opleveren, dat probleem niet op. Bovendien vrezen de wetenschappers dat het boren naar gas er alleen maar voor zorgt dat de ‘verslaving aan fossiele brandstoffen’ in stand wordt gehouden. Volgens de briefschrijvers doet het kabinet er beter aan nu zoveel mogelijk in te zetten op hernieuwbare energiebronnen.

Concessies

Ook bewoners van de Waddeneilanden zijn niet blij met het besluit. Het Waddengebied is een zeer kwetsbaar Unesco-werelderfgoed. Het gebied wordt al ingezet voor zoutwinning, scheepvaart en windmolenparken. Veel bewoners zijn fel tegen de voorgenomen boringen. Er werden al concessies gedaan met betrekking tot het booreiland. Zou werd het productieplatform lager gemaakt, zodat het minder opvalt vanaf het land. Ook wordt de boorspoeling door een extra filter gehaald en is de locatie van het platform gewijzigd om het verder van een lopend oesterproject te situeren.

Foto: Wikimedia Commons