Wiebes: heffing op CO2 voor vervuilende bedrijven

Het kabinet debatteerde gister over het concept-klimaatakkoord in de Tweede Kamer en vannacht gaf minister Wiebes een korte toelichting op de uitkomst daarvan. Volgens de staatsman is verdergaande CO2-heffing de ‘meest effectieve, meest voor de hand liggende en efficiëntste manier om te verduurzamen’. De Nederlandse Bank stelde eerder deze week voor om die heffing 50 euro per ton te laten bedragen (bijna het dubbele van de huidige ETS-prijzen), maar Wiebes verwacht dat die prijs lager uit zal vallen.

Volgens DNB zou een heffing van 50 euro per ton geen grote economische gevolgen hebben, maar een dergelijke heffing zou vooral bij de grootverbruikers in de industrie, de internationale concurrentiepositie verslechteren.

Een andere beprijzingsmethode werd aangedragen door onderzoeksbureau CE Delft: de zogenaamde ‘Vergoeding Externe Kosten’ (VEK). Bij dit systeem wordt een CO2-tax per product ketenbreed toegevoegd, waardoor vervuilende producten duurder zouden moeten worden, vergelijkbaar met de BTW. Volgens Wiebes is de VEK ‘het ei van Columbus’, maar tevens ‘buitengewoon complex’.

Hier is (voor mensen met geduld) de voortgang van het klimaatakkoord te bekijken.