Witteveen+Bos voert studie uit naar hergebruik effluent voor koel- en proceswater op industrieterrein Chemelot

Hoe kunnen we het gezuiverde afvalwater van de industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties op industriepark Chemelot én van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg toepassen als koel- en proceswater op industriepark Chemelot? Deze vraag staat centraal in een studie van Witteveen+Bos in opdracht van USG Industrial Utilities en Sitech Services. Eind 2018 zijn de eerste resultaten bekend.

USG en Sitech Services willen met de studie alternatieven voor de huidige zoetwatervoorziening in kaart brengen. Uit waterbeschikbaarheidsmodellen van de overheid blijkt dat klimaatverandering rond 2050 tot zoetwatertekorten kan leiden. Daarnaast gaat een lage waterafvoer van de Maas in de zomer gepaard met een afnemende waterkwaliteit in het Julianakanaal. Dit kan de efficiency en effectiviteit van de koeltorens en de demiwaterfabriek (die kanaalwater demineraliseert) verminderen. Daarom willen ze de afhankelijkheid van het water uit het Julianakanaal verminderen.

Integrale ontwerpcyclus
Arjen van Nieuwenhuijzen, ontwerpleider duurzame watertechnologie van Witteveen+Bos, benadrukt dat de studie zich richt op het sluiten van communale en industriële waterketens en de toepassing van verschillende technieken. “Daarom doorlopen we een integrale ontwerpcyclus, waarbij wij eerst naar de mogelijkheden in het hele gebied van Waterschapsbedrijf Limburg kijken om vervolgens op detailoplossingen in te zoomen.”

Meerdere zuiveringsstappen
Een van de mogelijke technieken om het effluent van twee rwzi’s van Waterschapsbedrijf Limburg verregaand te zuiveren is het 1-Step filter dat Witteveen+Bos eerder heeft ontwikkeld. “Maar wij weten nu al dat deze voorbehandeling niet voldoende is en dat er meerdere zuiveringsstappen nodig zijn”, stelt Van Nieuwenhuijzen. “Daarom gaan we zeker ook membraantechnieken en vergaande oxidatie verkennen.”

Natuurlijke zuiveringsprocessen
Daarnaast overwegen de partijen om in het gebied van het Waterschapsbedrijf Limburg natuurlijke waterzuiveringsprocessen in te zetten, zoals waterharmonicasystemen. Volgens Van Nieuwenhuijzen kan de ketensluiting in de toekomst een bijdrage leveren aan de vermindering van restlozingen uit de industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties van Chemelot in de Maas. “Bij lage waterafvoer van de Maas zou dit een positief effect hebben op de waterkwaliteit in de rivier.”

Zelfvoorzienend en circulair
De belangrijkste reden voor de studie is volgens hem echter niet de problematiek rond de restlozing maar eerder de behoefte van USG en Sitech Services om zelfvoorzienend en circulair te zijn. Verder ziet Van Nieuwenhuijzen overeenkomsten met het project bij Dow Chemical waarbij het chemiebedrijf sinds 2006 huishoudelijk afvalwater van de rwzi Terneuzen geschikt maakt als voedingswater voor de koelwaterproductie. “De membraanbioreactor die ze daar gebruiken, zullen wij naar verwachting in verband met de gebleken gevoeligheden voor de bedrijfsvoering en het energiegebruik niet bij dit project gaan inzetten.”

Combinatie slimme technieken
Hij benadrukt dat er op Chemelot ook een demiwaterinstallatie staat die gevoelig is voor vervuilingen.”Daarom denken we eerder in de lijn van de ultrapuurwaterfabriek van de rwzi in Emmen. Bovendien kunnen we door maatregelen bij de rwzi’s van Waterschapsbedrijf Limburg meteen de geneesmiddelenproblematiek aanpakken.Kortom: wij streven naar een combinatie van slimme technieken op de juiste plaatsen om meerdere maatschappelijke problemen tegelijkertijd aan te pakken.”

Lees hier het persbericht