WoTS Stories: hét technologische verhaal achter de actualiteit

WoTS Stories

Verdieping in de thema’s

WoTS Stories is een gloednieuw onderdeel van de World of Technology & Science 2022 en biedt de beursbezoeker nog meer verdieping. De WoTS Stories-lezingen, met tal van topsprekers, zijn gefocust op thema’s die op economisch, wetenschappelijk en maatschappelijk gebied impact hebben: kernenergie, semiconductors, COVID-19, robotica en het technisch onderwijs.

Technisch Onderwijs en de interactie met technische bedrijven
Drie technische bedrijven geven in een aantal korte presentaties aan hoe zij afgestudeerde professionals meenemen in hun bedrijfsvoering. Zij gaan ook in op de manier hoe zij samenwerken met het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Vier onderwijsinstellingen geven in dit interactie-seminar aan hoe zij met bedrijven samenwerken om scholieren/studenten goed op het toekomstige beroep voor te bereiden. Deze voorbeelden zullen dienen als inspiratiebron voor bedrijven en andere onderwijsinstellingen. De centrale vraag is: welke kansen zien alle betrokkenen in de zaal en hoe kunnen we die inspiratie gebruiken in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs­leven? (dinsdag 27 september, van 13:00 – 16:15 uur)

Het belang van de Semiconductor Industrie voor de high-tech
De presentaties van Intel, TSMC en Imec geven een compleet beeld van het belang van de semiconductor industrie voor de high-tech. In de presentaties komen investeringen, productie, R&D en de ondersteuning van startups aan de orde. De sprekers zullen het belang van de digitalisering, de activiteiten in Europa, de mogelijkheden met de fabricagetechnologieën en de samenwerking in de keten aanhalen. De toekomst van de semiconductor industrie wordt getoond door enkele startups. Zij zullen met special envoy van techleap.nl Z. K. H. Prins Constantijn van Oranje over de toekomst van de semiconductor industrie discussiëren. (dinsdag 27 september, van 13.00 – 16:15 uur)

Kerncentrales – veiligheid, robuustheid en deskundigheid
In de afgelopen maanden zijn kerncentrales en nucleaire energie volop in het nieuws geweest. Vanaf de publicatie in het coalitieakkoord en de wereldwijde zoektocht naar alternatieven voor olie en gas, zit er een nieuwe politieke en emotionele lading in dit onderwerp. Zo nu en dan komen experts aan het woord, maar tijdens de World of Technology & Science 2022 wordt door drie sprekers technische deskundigheid naar voren gebracht over de veiligheid en robuustheid van kerncentrales. De sprekers zijn Jan van Cappelle (Stichting KernVisie), Jan Willem Spoelstra (NRG) en Professor Jan Leen Kloosterman (TU Delft). Dit programma biedt het nuchtere en technische verhaal. (woensdag 28 september, van 09:00 – 12:15 uur).

Covid-experts voor de zorg, persoonlijke beschermingsmiddelen, testen en vaccins
Gedurende de coronapandemie heeft de maatschappij diverse crisismomenten meegemaakt die met deskundigheid opgepakt zijn door experts. Hoe is dat gegaan in de zorg, door productie, met coronatesten en in de ontwikkeling van vaccins? Hoe kunnen lessen uit deze tijd gebruikt worden in de toekomst? Rob van der Kolk, directeur hartcentrum Amsterdam UMC en coördinator LCH, vertelt over hoe een nauwe samenwerking zorgde voor voldoende beschermingsmiddelen en een goede ondersteuning van de zorg. Jan Groen, CEO Intravacc, gaat in op de benodigde deskundigheid bij het ontwikkelen van vaccins en het desgewenst opschalen van productie, terwijl Pier Eringa (voorzitter Testen voor Toegang) vertelt over het massaal organiseren van coronatesten met een maatschappelijk doel. Zij gaan allemaal in op de lessen voor de toekomst. (donderdag 29 september, van 13:00 – 16:00 uur).

“Hoe kunnen we die inspiratie gebruiken in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven?”

Robotics – Industry & Science
Robotica is niet meer weg te denken in de industrie, terwijl de wetenschap robots steeds verder weet te verbeteren. Bovendien zijn robots in deze tijden van personeelsschaarste broodnodig. In dit Engelstalige WoTS Stories-programma zal Georgios Petropoulos (MIT, Stanford University, Bruegel) de impact van robotica op de werkgelegenheid, economie en de werkvreugde belichten, terwijl Julian Langowski (WUR) dieper ingaat op de impact van de natuur op biometrie. Want er valt ook bijvoorbeeld van de boomkikker veel te leren. Paul Buisman (Moba) vertelt hoe robots sneller inzetbaar zijn door middel van standaardisatie en Robert van Riet (MAREL) vertelt hoe kunstmatige intelligentie en 3D-scans robots aangestuurd kunnen worden. (vrijdag 30 september, van 09:00 – 12:15 uur) Meld je nu aan voor een gratis beurs- en/of seminarbezoek

Prins Constantijn bij seminar

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn komt op 27 september naar de vakbeurs World of Technology & Science in de Jaarbeurs Utrecht. De prins schuift om 15.30 uur aan bij het WoTS Stories-programma ‘The importance of the Semiconductor Industry’. Als speciaal afgezant van de stichting Techleap.nl, een organisatie die zich inzet voor technologische start­ups en scaleups, zal de prins in discussie gaan met vertegenwoordigers van hightechbedrijven over de toekomst van de halfgeleiderindustrie.

Longreads zijn artikelen die wekelijks online geplaatst worden die uit het magazine komen.