Yokogawa participeert in business council for sustainable development

Yokogawa is toegetreden tot het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Met de toetreding is Yokogawa in staat om de duurzaamheidsinspanningen te versnellen en zo bij te dragen aan de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

WBCSD is een organisatie van CEO’s van bijna 200 wereldwijde bedrijven die een positieve impact op het bedrijfsleven, het milieu en de maatschappij willen hebben door duurzame praktijkinitiatieven te stimuleren. Daarmee wil de organisatie de overgang naar een duurzame wereld versnellen en het succes van de aangesloten bedrijven op lange termijn garanderen.

Yokogawa neemt deel aan de WBCSD omdat het beseft dat er iets aan de huidige milieuvraagstukken moet worden gedaan. Door mee te werken aan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en door het introduceren van praktijkinitiatieven zoals recycling, kan worden bijgedragen aan een duurzamer wereld voor iedereen. Yokogawa verwacht dat het WBCSD-lidmaatschap ook beter zicht geeft op wereldwijde marktontwikkelingen en het bedrijf in staat stelt om tools en andere oplossingen te ontwikkelen waarmee bedrijven hun duurzaamheid kunnen verbeteren.

Takashi Nishijima, President en CEO van Yokogawa verklaarde: “Wij zijn er trots op om lid te worden van WBCSD en samen te werken aan een duurzame samenleving. De toetreding tot de organisatie betekent een belangrijke stap voorwaarts. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor milieuvraagstukken serieus en willen graag bijdragen aan een betere wereld door onze expertise en vaardigheden in te zetten bij de samenwerking met andere WBCSD-leden.”
Peter Bakker, President en CEO van WBCSD: “Wij verwelkomen Yokogawa graag. De doelstelling om als drijvende kracht achter een duurzame samenleving te fungeren, maakt Yokogawa de ideale WBCSD-partner. Wij willen Yokogawa graag ondersteunen in het bereiken van hun doel en bij hun innovaties en implementatie van nieuwe oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, zoals de klimaatverandering en het toenemend tekort aan waterbronnen.”

Over World Business Council for Sustainable Development
Het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is opgericht in 1995 en gevestigd in Geneve. De organisatie richt zich op de realisatie van een duurzame toekomst voor bedrijven, de maatschappij en de omgeving. Samen met haar leden, zet de organisatie zich op vele manieren in om aandacht te krijgen voor constructieve oplossingen en gezamenlijke acties en om het debat aan te zwengelen en politieke verandering tot stand te brengen die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. WBCSD representeert bedrijfssectoren met

een gezamenlijke omzet van $ 8,5 triljoen en 19 miljoen medewerkers. De organisatie omvat een netwerk van 70 nationale en regionale partnerorganisaties. www.wbcsd.org