De reactor wordt op zijn plaats gezet (foto: Zeeland Refinery).

Ruim 1600 extra arbeidskrachten zijn sinds half mei bij olieraffinaderij Zeeland Refinery aan de slag voor de onderhoudsstop. Het bedrijf nam een breeds scala aan preventieve maatregelen om de noodzakelijke werkzaamheden door te laten gaan, ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt. De raffinaderij krijgt een nieuwe zuurwaterstripper en gaswasinstallatie om de uitstoot van zwavelverbindingen omlaag te krijgen.

De raffinaderij, een joint venture tussen het Franse TOTAL en het Russische LUKOIL, is half mei uit bedrijf genomen om te beginnen aan grootschalig onderhoud aan de fabrieksinstallaties. Naast de onderhoudswerkzaamheden zijn er diverse projecten gestart op het gebied van veiligheid, energie, milieu en procesverbetering.

Tijdens het onderhoud, waarvoor er tijdelijk ruim 1600 extra arbeidskrachten op het raffinaderijterrein werkzaam zijn, wordt de kans op besmetting met het coronavirus geminimaliseerd dankzij een streng preventie- en hygiëneprotocol, opgesteld in lijn met de richtlijnen van het RIVM.

Zo heeft een groot deel van de maatregelen betrekking op het kunnen houden van anderhalve meter afstand. Er zijn acht extra omkleed- en pauzeruimtes op het terrein geplaatst en de werk-, rust- en rookplekken zijn anders ingericht dan gebruikelijk. Tafels zijn verder uit elkaar geplaatst en er zijn tussenschotten geïnstalleerd. Om gedrang te voorkomen in omkleedruimtes en het restaurant, zijn medewerkers ingedeeld in verschillende groepen die allemaal in een bepaald tijdvak toegang tot de ruimtes hebben.

Uitgebreide schoonmaak- en ontsmettingsprocedures 

Naast bovenstaande maatregelen zijn er uitgebreide schoonmaak- en ontsmettingsprocedures. Ook zijn er desinfectiemiddelen aanwezig voor medewerkers. Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op locaties waar anderhalve meter afstand niet mogelijk is, dragen medewerkers mondkapjes of gelaatschermen. Deze maatregelen worden op het raffinaderijterrein overal duidelijk aangegeven én gehandhaafd. Zo wordt geborgd dat iedereen veilig kan werken en de onderhoudsstop veilig kan plaatsvinden, stelt Zeeland Refinery.

Nieuwe hydrocracker 

In juli vorig jaar arriveerde een dertig meter hoge hydrocracker in de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost.De reactor is een investering van 40 miljoen euro die aandeelhouders TOTAL en LUKOIL doen in de raffinaderij. Door uitbreiding opereert de hydrocracker energie-efficiënter en wordt een CO2-reductie van ca. 10.000 ton gerealiseerd. “Een volgende stap in het toekomstbestendig maken van onze raffinaderij,“ gaf algemeen directeur Nathalie de Muynck toen aan. De reactor wordt tijdens de stop aangesloten op de bestaande installatie.

Storing tijdens stop

Tijdens de stop ontstond op 18 mei een storing, meldt Omroep Zeeland. De storing ontstond rond 21.00 uur aan een van de units van de raffinaderij. De installatie is daarop uitgeschakeld. Volgens een woordvoerder zijn er geen gewonden of vermisten en er is geen gevaar voor de omgeving geweest. Wel is uit voorzorg Veiligheidsregio Zeeland geïnformeerd. De oorzaak van het incident wordt verder onderzocht.