Zonder Onderhoud staat alles stil!

Top 10 trends in onderhoud

De omzet van de Nederlandse onderhoudsmarkt bedraagt ongeveer 4,5% van het Nederlands BBP (Bruto Binnenlands Product), dit komt neer op ongeveer 36 miljard Euro. De onderhoudssector als geheel biedt werkgelegenheid aan ongeveer 300.000 professionals. Dit betekent dat 3,0% tot 3,5% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking werkt binnen de onderhoudssector.

De grootste onderhoudsvereniging in Europa, de NVDO, onderzoekt, ontwikkelt en publiceert niet alleen deze kentallen en trends, maar gaat daarmee ook graag aan de slag. De strategische opties zijn niet alleen voor de BV Nederland van waarde, ook voor de vereniging uit Houten zijn ze bepalend voor het beleid. Top Tien Trends in OnderhoudIn het onderzoek zijn trends voorgelegd en is gevraagd deze te beoordelen op zowel de impact op de organisatie als de herkenbaarheid van de trend (beide op een schaal van 1 tot 5). De technische arbeidsmarkt is als trend niet meegenomen in de uitvraag, omdat het evident is dat dit een terugkerende trend betreft die de totale onderhoudssector raakt.
De Top Tien Trends binnen de Nederlandse onderhoudssector is op basis van de score op de impact op de organisatie vastgesteld. In figuur 1 staan de huidige Top Tien Trends en ook de vergelijking met de plaats van deze trend in het afgelopen jaar. Concluderend is er toegenomen vertrouwen in de toekomst van Onderhoud. De Technische Arbeidsmarkt laat daarbij constante problemen zien, zoals het tekort aan technisch geschoold personeel, het grote aantal openstaande vacatures, het lage percentage vrouwen en de hoge gemiddelde leeftijd. Binnen dit werknemersbestand is er daarnaast een sterke behoefte aan samenwerking binnen de organisatie, dit werd altijd een gArtikel belang toegedicht, maar niet eerder zo gArtikel als nu. Om dit ten tijden van een pandemie te faciliteren zijn er innovaties nodig. Er is echter ook een groeiende focus op innovaties waarneembaar. Een grote groep worstelt echter ook met deze innovaties en de mogelijke adoptie hiervan. Het is zaak om deze onderwerpen samen te brengen en te investeren om de juiste mensen op de juiste manier te laten samenwerken middels en/of aan goed toepasbare innovaties.


NVDO op Maintenance en Worksafe
Tijdens Maintenance & Worksafe Gorinchem verzorgt de NVDO maar liefst zes inhoudelijke kennissessies waarvan 1 live webinar over Besloten Ruimtes. De NVDO bevindt zich in standnummer G 112-A. De kennissessies zijn vrij toegankelijk en vinden plaats in het theater.


Lees nog meer artikelen uit het nieuwe magazine.