Gratis simulatie software van draadloze netwerken

Om de engineering van draadloze netwerken op basis van het draadloze systeem Radioline te vereenvoudigen, biedt Phoenix Contact gratis software voor simulatie van draadloze netwerken met maximaal tien stations aan.

Infrastructuurinstallaties voor de energieverdeling of voor de watervoorziening en -afvoer worden vaak gekenmerkt door buitenstations die over een groot oppervlak verdeeld zijn. De sensorwaarden wijzigen slechts langzaam en moeten soms over een afstand van enkele kilometers worden doorgegeven aan de centrale. Om kosten voor het leggen van kabels te voorkomen, vormen draadloze systemen die speciaal geschikt zijn voor uitgestrekte installaties een zinvol alternatief.

Met behulp van simulatie wordt bepaald of een draadloze verbinding wel of niet goed gaat functioneren, of dat er eerst een test moet worden uitgevoerd. Hierbij zijn de prognoses zo nauwkeurig, dat het vaak niet nodig is om de draadloze verbinding te testen. Bij de simulatie wordt rekening gehouden met de hoogtegegevens, draadloze zend- en ontvangstomstandigheden en oppervlakte-eigenschappen.

Hiervoor zijn de coördinaten van alle stations in het netwerk benodigd. De documentatie omvat aanbevelingen over locaties, antennes en masthoogten. De software is internationaal gratis beschikbaar en is vanaf tien stations tegen betaling.

Meer informatie