Industriële netwerken steeds belangrijker

Halverwege volgend gaat een compleet nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Utrecht in bedrijf. De nieuwe rwzi wordt een van de grootste van Nederland met een verzorgingsgebied van ruim 430.000 inwoners en vervangt daarmee de bestaande installatie.

De procesautomatisering wordt verzorgd door de ICT Group, onder andere vanwege de reeds opgedane ervaring in de waterzuiveringstechniek. De nieuwe rwzi bestaat uit twee productielijnen: de waterlijn en de sliblijn. Beide lijnen worden aangestuurd met behulp van een door ICT ontwikkeld SCADA-systeem, dat communiceert met (eveneens door ICT geprogrammeerde) PLC’s. Het SCADA-systeem maakt de processen zichtbaar en bedienbaar voor de operators. Daarnaast geeft het systeem ook meldingen en alarmeringen. Tenslotte levert het systeem de gegevens (data) die geanalyseerd kunnen worden op effectiviteit en efficiency.

Configuratie

Voor het aanleggen van het netwerk werd specialist MODELEC ingeschakeld, vanwege hun ervaring in zowel de procesindustrie als de waterzuivering. Edward van de Langemeen, Field Application Engineer bij MODELEC, legt uit hoe het netwerk is ontworpen: “Binnen een bestek is er wat betreft het netwerk nog een behoorlijk grijs gebied dat niet ingevuld is, maar waar je veel meerwaarde mee kunt creëren. Je kunt door een goede configuratie met dezelfde hardware meer functionaliteit realiseren. Als je er bijvoorbeeld voor zorgt dat je de functionaliteiten goed kunt monitoren, krijg je niet pas een melding bij een storing, maar zie je eventuele problemen van te voren aankomen. Die vraag lag niet in het oorspronkelijke bestek, maar wij kunnen dat wel verzorgen, zelfs met de oorspronkelijk gevraagde hardware.”

Toekomstbestendig

“Belangrijk bij dit project was dat het netwerk toekomstbestendig en betrouwbaar moest zijn”, vertelt Sales Engineer Stefan Barten. “Dat zie je terug in het hele besturingsplan en dat moet je dus ook borgen in het netwerk. Er worden steeds meer devices aan het netwerk gekoppeld en er worden steeds meer gegevens uit de einddevices gehaald om daar analyses mee te doen. Die data wordt steeds belangrijker en zonder netwerk krijg je die data dus niet op de juiste plek. Met andere woorden: Je hebt een robuust netwerk nodig.”

Redundantie

“Je moet op een andere manier naar het netwerk gaan kijken”, legt Van de Langemeen uit. “Het fysieke gedeelte van het netwerk is onderverdeeld in hoofdringen en subringen, waarbij je deels door die subringen redundantie creëert. Minstens zo belangrijk is echter dat je data prioriteert. Je moet dus bij de configuratie van het netwerk onderscheid maken tussen data die absoluut kritisch is voor de continuïteit van het proces en data die minder kritisch is.”

Redundantie is ook zo’n typisch voorbeeld waarbij netwerkkennis vereist is. Barten: “Veel mensen denken dat een netwerk redundant is, op het moment dat je een extra ring hebt neergelegd. Maar je kunt veel verder gaan met redundantie. Centraal bij redundantie is dat je de werking van het proces wilt borgen. Prioriteren is daarbij, zoals Van de Langemeen net al aangaf, het belangrijkste.”

Lees het hele verhaal in Process Control 7, 2018