De Roto Dynamic Reactor van Coolbrook (Afbeelding: Coolbrook).

Het Finse bedrijf Coolbrook bouwt in het najaar een testreactor op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen voor het elektrisch kraken van nafta. De Finnen investeren 12 miljoen euro in de installatie. Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus, is bijzonder trots dat Coolbrook ervoor gekozen heeft zich te vestigen op Brightlands Chemelot Campus.

“We zijn ervan overtuigd dat nieuwe kraaktechnologieën, o.a. gebaseerd op groene elektriciteit als energiebron, een grote rol gaan gaan spelen in de energie- en grondstoffentransitie van de chemische industrie”, reageert Kip op het nieuws.

Naftakrakers zetten ruwe olie en gas om in een basismateriaal voor de productie van kunststoffen. Dat is een energieverslindend proces met temperaturen van minimaal 800 graden Celsius. Daarbij worden enorme hoeveelheden fossiele energie gebruikt, die gepaard gaan met een grote CO2-uitstoot.

Elektrische oplossing gevonden

Het Finse Coolbrook denkt met een zogeheten RDR-eReactor een elektrische oplossing te hebben gevonden om de ‘ovens’ te verwarmen, meldt De Limburger. De nafta wordt in de reactor geïnjecteerd en middels een rotor met een zeer hoge snelheid, extreem snel verwarmd.

Coolbrook ziet in de installatie de opstap naar elektrisch aangedreven krakers. In het najaar wordt begonnen met de bouw van een testreactor die 500 kilo grondstoffen per uur kan verwerken. Tests met een kleinere reactor (90 kilo) bleken inmiddels succesvol.

Aanzienlijk lagere CO2-uitstoot

Een rotor zou kunnen draaien op duurzame zonne- of windenergie. Door een efficiëntere productie is 20 procent minder nafta nodig voor dezelfde uitvoer, kan een kwart op het totale gasgebruik worden gespaard en is er aanzienlijk minder CO2-uitstoot.

Coolbrook zegt zich op de Chemelot Campus te vestigen vanwege de aanwezige bedrijven en kennis daar, de faciliteiten en de verbindingen met diverse universiteiten. Eerder dit jaar vormden de petrochemieconcerns Sabic, LyondellBasell, BASF, Borealis, BP en Total een alliantie (Cracker of the Future Consortium) om de kansen van elektrisch kraken te onderzoeken.

Elektrificatie gezamenlijk oppakken

Eerder werd al bekend dat bijvoorbeeld BASF onder de naam e-Furnace afzonderlijk elektrificatie van petrochemische installaties onderzoekt. Door het nu gezamenlijk op te pakken, kunnen de zes chemiebedrijven de ontwikkeling versnellen. Bovendien kunnen de kosten per bedrijf naar beneden, is de verwachting.

Lees hier het artikel over elektrisch kraken in PC magazine